ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Tehnologija građenja


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 244 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 162 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 158 kb

 

22.10.2018.

Услови за полагање испита:

Расподела поена потребних за завршну оцену из предмета Технологија грађења:

  • годишњи рад: маx 30 поена = 20 п 1. задатак (оплате) + 10 п 2. задатак (префабрикација)
  • писмени испит: маx 40 поена = 25 п 1. колоквијум (оплате) + 15 п 2. колоквијум (префабрикација)
  • усмени испит: маx 30 поена = 20 п тест + 10 п усмено одговарање

Положен писмени део испита у било ком испитном року важи само у том испитном року.
Писмени део испита се може положити преко колоквијума који се раде током школске године, и тако положен писмени испит важи до краја текуће школске године (закључно са октобарским роком).
Први колоквијум (12.12.) носи маx 25 поена, а да би на њега изашао студент мора да оствари мин 7 поена на првом задатку из годишњег рада (од маx 20). Први колоквијум је положен уколико студент оствари мин 13 поена.
Други колоквијум (23.01.) носи маx 15 поена, а да би на њега изашао студент мора да је предходно положио први колоквијум и мора да оствари мин 3 поена на другом задатку из годишњег рада (од маx 10). Други колоквијум је положен уколико студент оствари мин 8 поена.
Да би студент био позван на усмени део испита потребно је да на писменом испиту и годишњем раду оствари мин 31 поен (од маx 40+30=70), од чега на писменом делу испита мора добити мин 21 поен (од маx 40).
Усмени део испита је положен са остварених мин 10.5 поена на тесту (од маx 20) и мин 5.5 поена на одговарању (од маx 10).
Студент је положио цео испит са остварених мин 51 поеном (од маx 100).

Предметни наставник
Мр Јасмина Тодоровић, д.г.и.