Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as)
Величина
документа
15.01.2010. autocad - задатак 1 - текст   65 кб
15.01.2010. autocad - задатак 1 174 кб
15.01.2010. autocad - задатак 2 - текст   70 кб
15.01.2010. autocad - задатак 2   67 кб
15.01.2010. excel II - задатак 1   40 кб
15.01.2010. excel II - задатак 2   39 кб
Упутство за семинарски рад и угледни примери:
17.12.2013. УПУТСТВО   47 кб
17.12.2013. Основа приземља 478 кб
17.12.2013. Основа темељних трака 104 кб
17.12.2013. Основа спрата 420 кб
17.12.2013. Пресек А-А 514 кб
17.12.2013. Пресек Б-Б 535 кб
17.12.2013. Основа крова   60 кб
17.12.2013. Ситуација   80 кб
17.12.2013. Предња фасада објекта   62 кб
17.12.2013. Задња фасада објекта   58 кб
17.12.2013. Лева фасада објекта   53 кб
17.12.2013. Десна фасада објекта   57 кб
17.12.2013. Детаљи 104 кб