01.06.2019.

УПИСАНИ СТУДЕНТИ ШКОЛСКЕ 2018/2019 год.
АРХИТЕКТОНСКИ СМЕР

В ВЕЖБЕ К колоквијум
Р рад И ИСПИТ
Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БР.
ИНДЕКСА
В Р 1 Р 2 Р 3 К 1 К 2 И
1 Жакула (Јован) Марко 201/18   10 9 10 17 9  
2 Негић (Милорад) Николета 202/18   7     15    
3 Радовојевић (Горан) Тамара 203/18   10 10 9 18 9  
4 Теодосић (Здравко) Невена 204/18   10 10 10 19 10  
5 Плавшић (Бојан) Јелена 205/18   9 9 10 14 8  
6 Грујић (Милан) Катарина 206/18              
7 Ковачевић (Радован) Биљана 207/18           8  
8 Вукићевић (Ненад) Александра 208/18   10 9 9 14 8  
9 Кузмановић (Драган) Зорана 209/18   10 9 9 17 8  
10 Аљит (Селвер) Валентина 210/18   9 9 9 14    
11 Илић (Милан) Јован 211/18   7   8      
12 Ђорђевић (Зоран) Кристина 212/18   9   10 11    
13 Бугарин (Драган) Александар 213/18              
14 Меденица (Саша) Теа 214/18   10 10   17 9  
15 Петровић (Радован) Аранђел 215/18              
16 Бабић (Миро) Марко 216/18              
17 Лалић (Жељко) Марко 217/18   8   9 13    
18 Стојановић (Милан) Катарина 218/18   10 7 8 11 7  
19 Павловић (Живољуб) Весна 219/18              
20 Ћалић (Драгољуб) Ивана 220/18           7  
21 Стаменковић (Слободан) Анђела 221/18              
22 Јочић (Љубиша) Љубица 222/18              
23 Кремановић (Горан) Радојка 223/18       8      
24 Недовић (Миливоје) Вук 224/18              
25 Мацура (Бранислав) Ангелина 225/18   8   8 14    
26 Цвишић (Драгиша) Анамарија 226/18              
27 Ивегеш (Зорица) Сара 227/18              
28 Ивковић (Владета) Ђурђа 228/18   8   7   10  
29 Кукић (Мирко) Јана 229/18              
30 Вучићевић (Горан) Теодора 230/18              
31 Великинац (Зоран) Ксенија 231/18   10 9 10 15 9  
32 Мишић (Александар) Николина 232/18              
33 Марић (Синиша) Софија 233/18              
34 Крњајић (Милорад) Илија 234/18           8  
35 Нешковић (Саво) Вук 235/18              
36 Танасковић (Љубиша) Андрија 236/18   8     15    
37 Ристић (Ненад) Нина 237/18   9   10      
38 Траилов (Сандра) Алекса 238/18   9     18 8  
39 Траилов (Сандра) Лука 239/18   10     19 8  
40 Огњановић (Филип) Јасмина 241/18              
41 Тутић (Шефкет) Ајша 242/18              

арх. Зоран Живковић