Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
22.12.2009. Задаци за припрему    67 кб
22.12.2009. Писмени испит - јануар/фебруар 2009. године   109 кб
22.12.2009. Писмени испит - април 2009. године   102 кб
22.12.2009. Писмени испит - октобар 2009. године   103 кб
27.12.2009. Питања за усмени    62 кб
07.11.2015. Презентација: Ужи избор машина 1740 кб
07.11.2015. Презентација: Елаборат - 1. задатак 2079 кб
04.12.2015. Мрежно планирање - Предавање   317 кб
04.12.2015. Microsoft Office Project 2007 - Упутство 12.8 МБ
22.01.2016. Елаборат - задатак 3 4768 кб
22.01.2016. Елаборат - задатак 4 1446 кб
26.01.2016. Припрема за испит Организација грађења     66 кб
10.11.2017. Каталог машина 10.1 МБ
15.12.2017. Елаборат - задатак 3 4768 кб
15.12.2017. Елаборат - задатак 4 1446 кб

 

26.01.2016.

Припрема за испит Организација грађења

Грађевинска механизација

Уређење градилишта

Планирање у грађевинарству

Мере заштите на раду