22.06.2020.

Резултати испита:
Јунски испитни рок 2020.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
 Р.
бр.
бр.
инд.
Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО оцена
1 232/18 Мишић  Николина ? 8 20   28    
2 201/19 Марковић  Дејан 4 12 0 20 36 5 (пет)
3 206/19 Милојевић  Теодора 8 19 25   52    
4 207/19 Вучићевић  Милица 10 20 12 0 42 5 (пет)
5 209/19 Тасић  Богдан 4 16 20 1 41 5 (пет)
6 211/19 Момировић  Коста 10 20     30    
7 213/19 Аџић  Вељко 6 16     22    
8 217/19 Милић  Алекса 9 18 0 25 52 5 (пет)
9 219/19 Нешић Никола 10 14     24    
10 223/19 Павићевић Ивана 7 10 24 0 41 5 (пет)
11 224/19 Белошевић  Ивана 10 20 3 0 33 5 (пет)
12 230/19 Халабрин Алена 10 15     25    
13 231/19 Шљивић  Стефан 8 17     25    
14 233/19 Јовановић  Јована 9 15 4 0 28 5 (пет)
15 235/19 Брајанац  Јасмина 8 8     16    
16 237/19 Танасијевић  Милојка 5 16     21    

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део
***   дорада елабората

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у уторак 30.06.2020. у 11ч

положило 0
пало 7
6 ( шест ) 0
7 ( седам ) 0
8 ( осам ) 0
9 ( девет ) 0
10 ( десет ) 0

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.


 

09.06.2020.

Резултати испита:
Априлски испитни рок 2020.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
 Р.
бр.
бр.
инд.
Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО оцена
1 232/18 Мишић  Николина ? 8 20   28    
2 201/19 Марковић  Дејан 4 12 0 0 16 5 (пет)
3 204/19 Бузаџић  Ања 10 18   15 43    
4 205/19 Качавенда Тара 10 15     25    
5 206/19 Милојевић  Теодора 8 19 25 0 52 5 (пет)
6 209/19 Тасић  Богдан 4 16 20 0 40 5 (пет)
7 210/19 Божић  Мирко 10 20 31 30 91 10 (десет)
8 211/19 Момировић  Коста 10 20 3 0 33 5 (пет)
9 214/19 Алексић  Сергеј 10 20 27 25 82 9 (девет)
10 215/19 Исаиловић Марина 10 20 25 26 81 9 (девет)
11 217/19 Милић  Алекса 9 18     27    
12 218/19 Цветковић  Јована 10 20 36 25 91 10 (десет)
13 219/19 Нешић Никола 10 14 0 0 24 5 (пет)
14 221/19 Секулић  Мина 10 20 21 30 81 9 (девет)
15 222/19 Ђајић  Јелена 10 19   18 47    
16 223/19 Павићевић Ивана 7 10 7 0 24 5 (пет)
17 224/19 Белошевић  Ивана 10 20 6 0 36 5 (пет)
18 226/19 Андрић  Иван 8 15 28 30 81 9 (девет)
19 227/19 Столић  Тамара 10 20 20 15 65 7 (седам)
20 228/19 Митровић Стефан 10 20     30    
21 230/19 Халабрин Алена 10 15 0 0 25 5 (пет)
22 231/19 Шљивић  Стефан 8 17     25    
23 232/19 Недељковић  Лазар 5 18 25 17 65 7 (седам)
24 233/19 Јовановић  Јована 9 15     24    
25 234/19 Ковачевић  Белма 9 17 3 3 32 5 (пет)
26 235/19 Брајанац  Јасмина 8 8     16    
27 237/19 Танасијевић  Милојка 5 16 4 0 25 5 (пет)
28 09/17 Васиљковић Јована 9 16 1 0 26 5 (пет)

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део
***   дорада елабората

 
положило 8
пало 11
6 ( шест ) 0
7 ( седам ) 2
8 ( осам ) 0
9 ( девет ) 4
10 ( десет ) 2

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у среду 17.06.2020. у 11ч

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.