03.10.2019.

Резултати испита:
Октобар II 2019.)

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
Р.бр. бр.инд. Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО ОЦЕНА
1 223/18 Крсмановић Радојка 10 14 24 18 66 7 (седам)
 
положило 1
пало 0
6 ( шест ) 0
7 ( седам ) 1
8 ( осам ) 0
9 ( девет ) 0
10 ( десет ) 0

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.


 

17.09.2019.

Резултати испита:
Октобарски испитни рок 2019.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
Р.бр. бр.инд. Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО ОЦЕНА
1   203/18 Радивојевић  Тамара 8 7 21 15 51 6 (шест)
2  213/18 Бугарин  Александар              
3  221/18 Стаменковић  Анђела 9 15 20 15 59 6 (шест)
4 223/18 Крсмановић  Радојка 10 14     24    
5 224/18 Недовић  Вук 6 7 23 15 51 6 (шест)

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у УТОРАК 18.09.2019. у 13.00 ч у кабинету

положило 3
пало 0
6 ( шест ) 3
7 ( седам ) 0
8 ( осам ) 0
9 ( девет ) 0
10 ( десет ) 0

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.


 

05.09.2019.

Резултати испита:
Септембарски испитни рок 2019.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
Р.бр. бр.инд. Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО ОЦЕНА
1   203/18 Радовојевић  Тамара 8 7 12 15 42 5 (пет)
2 218/18 Стојановић  Катарина 10 20 23 29 82 9 (девет)

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у ПОНЕДЕЉАК 09.09.2019. ОД 12.00-12.30 ч у кабинету

положило 1
пало 1
6 ( шест ) 0
7 ( седам ) 0
8 ( осам ) 0
9 ( девет ) 1
10 ( десет ) 0

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.