18.06.2019.

Резултати испита:
Јулски рок 2019.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
 Р.
бр.
бр.
инд.
Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО оцена
1 203/18 Радовојевић  Тамара 8 7 9 15 39 5 (пет)
2  213/18 Бугарин  Александар 0 0 3 2 5 5 (пет)
3 218/18 Стојановић  Катарина 10 20 6 29 65 5 (пет)
4  219/18 Павловић  Весна 10 19 29 18 76 8 (осам)
5  221/18 Стаменковић  Анђела 9 15 0 15 39 5 (пет)
6 232/18 Мишић  Николина 8 8 0 0 16 5 (пет)

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део

 
положило 1
пало 5
6 ( шест ) 0
7 ( седам ) 0
8 ( осам ) 1
9 ( девет ) 0
10 ( десет ) 0

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у СРЕДУ 19.06.2019. ОД 12.30-13.00 ч у кабинету

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.


 

04.06.2019.

Резултати испита:
Јунски рок 2019.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
 Р.
бр.
бр.
инд.
Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО оцена
1 203/18 Радовојевић  Тамара              
2  204/18 Теодосић  Невена 10 20 33 25 88 9 (девет)
3  207/18 Ковачевић  Биљана 10 20 21 20 71 8 (осам)
4  211/18 Илић  Јован 10 15 20 30 75 8 (осам)
5  213/18 Бугарин  Александар ? ? 0 0 0 5 (пет)
6 218/18 Стојановић  Катарина 10 20 4 29 63 5 (пет)
7  219/18 Павловић  Весна 10 19 29 5 63 5 (пет)
8 223/18 Крсмановић  Радојка 10 14 0 0 24 5 (пет)
9 224/18 Недовић  Вук 6 7 0 15 28 5 (пет)
10 226/18 Цвишић  Анамарија 10 19 29 25 83 9 (девет)
11 232/18 Мишић  Николина 8 8 0 0 16 5 (пет)
12 236/18 Танасковић  Андрија 10 17 20 30 77 8 (осам)

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део

 
положило 5
пало 6
6 ( шест ) 0
7 ( седам ) 0
8 ( осам ) 3
9 ( девет ) 2
10 ( десет ) 0

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у СРЕДУ 05.06.2019. ОД 11-12.00 ч у кабинету

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.


 

03.04.2019.

Резултати испита:
априлски рок (02.04.2019.)

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
 Р.
бр.
бр.
инд.
Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО оцена
1  201/18 Жакула  Марко 10 20 40 30 100 10 (десет)
2  204/18 Теодосић  Невена 10 20 0 25 55 5 (пет)
3  205/18 Плавшић Јелена 10 20 40 21 91 10 (десет)
4  207/18 Ковачевић  Биљана 10 20 21 5 56 5 (пет)
5 208/18 Вукићевић Александра 10 20 30 15 75 8 (осам)
6 209/18 Кузмановић  Зорана 10 19 40 25 94 10 (десет)
7  211/18 Илић  Јован 10 15 20 0 45 5 (пет)
8  212/18 Ђорђевић Кристина 10 20 31 15 76 8 (осам)
9  213/18 Бугарин  Александар ? ? 1 0 1 5 (пет)
10  217/18 Лалић  Марко 10 20 20 15 65 7 (седам)
11 218/18 Стојановић  Катарина 10 20 8 29 67 5 (пет)
12  219/18 Павловић  Весна 10 19 29 5 63 5 (пет)
13  221/18 Стаменковић  Анђела 9 15     24    
14 223/18 Крсмановић  Радојка 10 14 2 0 26 5 (пет)
15 224/18 Недовић  Вук   7 8 15 30 5 (пет)
16 226/18 Цвишић  Анамарија 10 19 12 25 66 5 (пет)
17 228/18 Ивковић  Ђурђа 10 10 25 20 65 7 (седам)
18 231/18 Великинац  Ксенија 10 20 40 21 91 10 (десет)
19 232/18 Мишић  Николина 8 8 0 0 16 5 (пет)
20 236/18 Танасковић  Андрија 10 17 20 0 47 5 (пет)
21 237/18 Ристић  Нина ( ш.ф.) 10 20 30 17 77 8 (осам)

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део

 
положило 9
пало 11
6 ( шест ) 0
7 ( седам ) 2
8 ( осам ) 3
9 ( девет ) 0
10 ( десет ) 4

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у ПОНЕДЕЉАК 08.04.2019. у 13.00 ч у кабинету

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.