ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Нацртна геометрија


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 268 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 201 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 150 kb

 

Предавања:

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
02.03.2017. ОКТАНТИ 447 кб
02.03.2017. ТАЧКА 626 кб
02.03.2017. ПРАВА 1028 кб
02.03.2017. ПРОДОР ПРАВЕ 1773 кб
09.03.2017. ГЕОМЕТРИЈСКИ ЛИКОВИ 837 кб
09.03.2017. ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА 1773 кб
16.03.2017. РАВАН 818 кб
16.03.2017. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ПРАВЕ У РАВНИ 626 кб
16.03.2017. ОРТОГОНАЛНИ НАГИБНИ ТРИЕДАР 255 кб
16.03.2017. ПРЕСЕК РАВНИ, ПРОДОР ПРАВЕ 946 кб
23.03.2017. ТРАНСФОРМАЦИЈА И РОТАЦИЈА - Предавање 17.03.2020. 1291 кб
31.03.2017. МЕТРИЧКИ ЗАДАЦИ - Предавање 24.03.2020. 1602 кб
06.04.2017. РАВНИ ПРЕСЕЦИ - Предавање 31.03.2020. 1741 кб
14.04.2017. КОНУСНИ ПРЕСЕЦИ - Предавање 07.04.2020. 1033 кб
21.04.2017. ПРОДОРИ ТЕЛА - Предавање 14.04.2020. 768 кб
28.04.2017. ЗАВОЈНЕ И ПРАВОИЗВОДНЕ ПОВРШИ
- Предавање 21.04.2020.
3529 кб
11.05.2017. КРОВОВИ - Предавање 28.04.2020. 1765 кб
11.05.2017. КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА - ПЛАТО - Предавање 05.05.2020. 605 кб
19.05.2017. КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА - ПУТ - Предавање 12.05.2020. 602 кб