ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Nacrtna geometrija


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 268 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 201 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 150 kb

 

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
02.03.2017. ОКТАНТИ 447 кб
02.03.2017. ТАЧКА 626 кб
02.03.2017. ПРАВА 1028 кб
02.03.2017. ПРОДОР ПРАВЕ 1773 кб
09.03.2017. ГЕОМЕТРИЈСКИ ЛИКОВИ 837 кб
09.03.2017. ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА 1773 кб
16.03.2017. РАВАН 818 кб
16.03.2017. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ПРАВЕ У РАВНИ 626 кб
16.03.2017. ОРТОГОНАЛНИ НАГИБНИ ТРИЕДАР 255 кб
16.03.2017. ПРЕСЕК РАВНИ, ПРОДОР ПРАВЕ 946 кб
23.03.2017. ТРАНСФОРМАЦИЈА И РОТАЦИЈА 1291 кб
31.03.2017. МЕТРИЧКИ ЗАДАЦИ 1602 кб
06.04.2017. РАВНИ ПРЕСЕЦИ 1741 кб
14.04.2017. КОНУСНИ ПРЕСЕЦИ 1033 кб
21.04.2017. ПРОДОРИ ТЕЛА 768 кб
28.04.2017. ЗАВОЈНЕ И ПРАВОИЗВОДНЕ ПОВРШИ 3529 кб
11.05.2017. КРОВОВИ 1765 кб
11.05.2017. КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА - ПЛАТО 605 кб
19.05.2017. КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА - ПУТ 602 кб