ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Управљање инвестицијама


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 86 kb

 

Предавања:

Датум Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
21.02.2021. 01. Садржај Управљање инвестицијама (Понедељк 22.02.2021.) 32 kb (.doc)
21.02.2021. 02. Ток инвестиције (Понедељк 22.02.2021.) 149 kb (.ppt)
21.02.2021. 03. Увод Управљање инвестицијама (Понедељк 22.02.2021.) 468 kb (.ppt)
28.02.2021. 04. Вредност грађевинског објекта (Понедељак 01.03.2021.) 463 kb (.ppt)
28.02.2021. 05. Инвестициони програм (Понедељак 01.03.2021.) 131 kb (.pptx)
28.02.2021. 06. Инвестициони програм ПРИМЕР 1 Поређење Суинвеститор
      - Куповина локације Врачар (Понедељак 08.03.2021.)
66 kb (.xls)
28.02.2021. 07. Инвестициони програм ПРИМЕР 2 Нови Сад
      (Понедељак 08.03.2021.)
2.3 MB (.xlsx)
28.02.2021. 08. Инвестициони програм ПРИМЕР 3 Поређење Суинвеститор
      - Куповина локације Чукарица (Понедељак 15.03.2021.)
66 kb (.xls)
28.02.2021. 09. Инвестициони програм ПРИМЕР 4.1
      ГП Карпошева улица Чукарица (Понедељак 15.03.2021.)
4.1 MB (.pdf)
28.02.2021. 10. Инвестициони програм ПРИМЕР 4.2
      Карпошева улица Чукарица (Понедељак 15.03.2021.)
65 kb (.xls)
28.02.2021. 11. Подаци за инвестициони програм Доприноси и партиципације
      (Понедељак 15.03.2021.)
3 MB (.zip)
28.02.2021. 12. Инвестициони програм из књиге (Понедељак 22.03.2021.) 218 kb (.pdf)
28.02.2021. 13. Уговарање извођења грађевинских радова
      (Понедељак 22.03.2021.)
514 kb (.ppt)
28.02.2021. 14. FIDIC (Понедељак 22.03.2021.) 82 kb (.ppt)
28.02.2021. 15. Инвестиције Бизнис (пословни) план
      (Понедељак 229.03.2021.)
693 kb (.ppt)
28.02.2021. 16. Финансисјки показатељи (Понедељак 29.03.2021.) 52 kb (.pptx)
28.02.2021. 17. Бизнис план Садржај (Понедељак 23.03.2021.) 19 kb (.docx)
28.02.2021. 18. Бизнис план Јавни позив (Понедељак 29.03.2021.) 44 kb (.pdf)
28.02.2021. 19. Како направити бизнис план
- Сајт Привредне коморе Србије (Понедељак 05.04.2021.)
14 kb (.docx)
28.02.2021. 20. Бизнис план ПРИМЕР 1 Изградња објекта
      (Понедељак 05.04.2021.)
632 kb (.ppt)
28.02.2021. 21. Бизнис план ПРИМЕР 2 Геодетска фирма
      (Понедељак 05.04.2021.)
80 kb (.pptx)
28.02.2021. 22. Бизнис план ПРИМЕР 3 Фабрика бетона
      (Понедељак 12.04.2021.)
215 kb (.pdf)
28.02.2021. 23. Бизнис план ПРИМЕР 4 Машина за малтерисање
      (Понедељак 12.04.2021.)
190 kb (.pdf)
28.02.2021. 24. Бизнис план ПРИМЕР 5 Изградња објекта
      (Понедељак 12.04.2021.)
127 kb (.pdf)
28.02.2021. 25. Бизнис план ПРИМЕР 6 Производни план предузећа
      (Понедељак 12.04.2021.)
636 kb (.pdf)
28.02.2021. 26. Бизнис план за почетнике (Понедељак 12.03.2021.) 9.4 kb (.pdf)
28.02.2021. 27. Бизнис план из ккњиге (Понедељак 12.04.2021.) 74 kb (.pdf)
28.02.2021. 28. Процена вредности (Понедељак 19.04.2021.) 550 kb (.pptx)
28.02.2021. 29. Регулатива која се односи на финансије у грађевинарству
      (Понедељак 26.04.2021.)
307 kb (.ppt)
28.02.2021. 30. Посебне узансе (Понедељак 26.04.2021.) 350 kb (.pdf)
28.02.2021. 31. Закон о облигационим односима (Понедељак 26.04.2021.) 163 kb (.pdf)
28.02.2021. 32. Реинжењеринг (Понедељак 10.02.2021.) 237 kb (.pdf)
28.02.2021. 33. РЕЗИМЕ Структура управљања инвестицијама
      (Понедељак 10.05.2021.)
88 kb (.ppt)