ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Фундирање објеката високоградње


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 94 kb

 

Предавања:

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
27.10.2020. Плитки темељи према ЕЦ7  (Уторак 27.10.2020.) 2.6 MB
01.11.2020. Тракасти темељи и темељи самци  (Уторак 03.11.2020.) 5.5 MB
09.11.2020. Заједнички темељи  (Уторак 10.11.2020.) 3.2 MB
16.11.2020. Темељне јаме  (Уторак 17.11.2020.) 1.1 MB
22.11.2020. Прибоји  (Уторак 24.11.2020.) 3.2 MB
30.11.2020. Шипови  (Уторак 01.12.2020.) 5.1 MB
07.12.2020. Носивост шипова  (Уторак 08.12.2020.) 1.7 MB
21.12.2020. Слегање  (Уторак 22.12.2020.) 1.9 MB

 

22.11.2020.

Услови за полагање испита у школској години 2020/21

Расподела поена потребних за полагање испита:

  • годишњи задатак - маx 20 поена (1. задатак (заједнички темељ) маx 8 поена, 2. задатак (стабилност прибоја) маx 7 поена, 3. задатак (носивост шипа) маx 5 поена)
  • писмени испит - маx 50 поена
  • усмени (завршни) испит - маx 30 поена

У шк.год. 2020/21 годишњи задатак НИЈЕ услов за излазак на писмени део испита. Годишњи задатак се може узети и радити само током семестра у коме се одвија настава. Последњи рок за предају годишњег задатка је 20.01.2021.

Писмени део испита је положен са остварених мин 26 поена (од маx 50), и тиме се стиче услов за излазак на усмени део испита. Положен писмени део испита важи САМО један испитни рок. Испит је положен са остварених мин 51 поеном (од маx 100).