GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Fundiranje objekata visokogradnje


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 94 kb

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ У ШКОЛСКОJ 2018/19.ГОД.

Недеља наставе Датум Наставна јединица
1 15.10 Основе механике тла и фундирања - предавања
2 22.10 Плитко фундирање према EC7 – предавања
3 29.10 Плитко фундирање – предавања/рачунске вежбе,  1.задатак
4 05.11 Плитко фундирање – рачунске вежбе
5 12.11 Слегање темеља: различите прорачунске методе - предавања
6 19.11 Слегање темеља – рачунске вежбе, 2.задатак
7 26.11 Темељне јаме, подграде, прибоји – предавања
8 03.12 Темељне јаме, подграде, прибоји – предавања /рачунске вежбе
9 10.12 Прорачун и дименз. прибоја – рачунске вежбе, 3.задатак
10 17.12 Прорачун и дименз. прибоја – рачунске вежбе
11 24.12 Шипови према EC7 и други видови дубоког фунд. – предавања
12 14.01 Шипови према EC7рачунске вежбе, 4.задатак

Укупни број поена који студент може освојити на вежбама је 30 (9+5+9+7).
Рок за предају 1. и 2. Задатка је 30.11.2018., а рок за предају 3. и 4. Задатка је 01.02.2019. Након ових рокова није могуће предати радове.
Минимални број потребних поена за излазак на писмени део испита је 15.
Испит се састоји из писменог (50 поена) и усменог дела (20 поена). Писмени део испита траје 2 сата уз дозвољену литературу и важи један испитни рок. Оцена се формира на основу поена са вежби, писменог и усменог дела испита, при чему је на сваком од делова испита неопходно освојити најмање 50%  максималног броја поена (15+25+10).

Предметни професор
Др Ива Деспотовић