ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Fundiranje objekata visokogradnje


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 94 kb

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ У ШКОЛСКОJ 2019/20. ГОД.

Недеља наставе Датум Наставна јединица
1 17.10 Основе механике тла и фундирања - предавања
2 24.10 Плитко фундирање према EC7 – предавања
3 31.10 Плитко фундирање - рачунске вежбе,  1.задатак
4 07.11 Слегање темеља: различите прорачунске методе - предавања
5 14.11 Слегање темеља – рачунске вежбе, 2.задатак
6 21.11 Темељне јаме, подграде, прибоји – предавања
7 28.11 Темељне јаме, подграде, прибоји – предавања
8 05.12 Прорачун и дименз. прибоја – рачунске вежбе, 3.задатак
9 12.12 Шипови према EC7 и други видови дубоког фунд. – предавања
10 19.12 Шипови према EC7рачунске вежбе, 4.задатак
11 26.12 Припрема за испит
12 16.01 Припрема за испит

Укупни број поена који студент може освојити на вежбама је 30 (9+5+9+7).
Поставке задатака се узимају у току семестра и након завршетка семестра их није могуће добити. Рок за предају задатака је 16.01.2020. за студенте који желе да полажу испит у јануарском испитном року, недељу дана пре априлског испитног рока за студенте који ће полагати испит априла и крај летњег семестра (31.05.2020.) за студенте који ће полагати у јунском, јулском, септембарском и октобарском испитном року.
Минимални број потребних поена за излазак на писмени део испита је 15.
Испит се састоји из писменог (50 поена) и усменог дела (20 поена). Писмени део испита траје 2 сата уз дозвољену литературу и важи један испитни рок. Оцена се формира на основу поена са вежби, писменог и усменог дела испита, при чему је на сваком од делова испита неопходно освојити најмање 50%  максималног броја поена (15+25+10).

Предметни професор,
Др Ива Деспотовић