ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Механика тла и фундирање


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 245 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 175 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 156 kb

 

22.02.2021.

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ У ШКОЛСКОЈ 2020/21.ГОД.

Недеља
наставе
Датум Наставна јединица Опис
1 22.02

23.02
Основи геомеханичке класификације тла
Лабораторијски показатељи физичког стања тла
Увод у механику тла и фундирање
предавања - 2 часa

рач.вежбе - 3 часа
2 01.03
02.03
Вода у тлу. Напони и деформације
Лабораторијски показатељи физичког стања тла
предавања - 2 часа
рач.вежбе - 3 часа
3 08.03
09.03
Слегање тла.  Смичућа отпорност тла
Слегање тла
предавања - 2 часа
рач.вежбе - 3 часа
4 15.03
16.03
Основе пројектовања према Еврокоду 7
Слегање тла
предавања - 2 часа
    1. задатак
5 22.03
23.03
Бочни притисак тла, потпорни зидови
Бочни притисак тла, потпорни зидови
предавања - 2 часа
рач.вежбе - 3 часа
6 29.03
30.03
Носивост тла
Потпорни зидови
предавања - 2 часа
рач.вежбе - 3 часа
7 05.04
06.04
Основи фундирања
Потпорни зидови
предавања - 2 часа
    2. задатак
8 12.04
13.04
Основи фундирања
Увод у фундирање
предавања - 2 часа
рач.вежбе - 3 часа

9 19.04
20.04
Плитко фундирање - тракасти темељ
Тракасти темељ
предавања - 2 часа
рач.вежбе - 3 часа
10 26.04
27.04
Плитко фундирање - темељ самац
Тракасти темељ
предавања - 2 часа
    3. задатак
11 04.05 Темељ самац рач.вежбе - 3 часа
12 10.05
11.05
Дубоко фундирање - шипови
Темељ самац
предавања - 2 часа
    4. задатак
13 17.05
18.05
Дубоко фундирање - шипови
Шипови
предавања - 2 часа
рач.вежбе - 3 часа
14 24.05
25.05
Темељне јаме
Шипови
предавања - 2 часа
    5. задатак

Напомена: Елаборат (5 задатака) се бодује са укупно 20 поена. Задатак урађен на часу доноси додатне поене. Уколико је студент спречен да присуствује вежби, задатак може да уради и код куће, с тим што је рок за предају елабората 01.06.2021. и после тог датума задатке није могуће предати.

Предметни професор
Др Ива Деспотовић


 

26.05.2012

ПРЕДАВАЊА - Механика тла и фундирање (PowerPoint - 12 Mb)