05.10.2019.

Резултати испита:

Презиме и име Индекс Оцена
Excel - положили су:
Вујиновић Зоран 6/18 9 (девет)
Коковић Тамара 90/17 6 (шест)
Веселиновић Немања 2/16 10 (десет)
Димитријевић Боривоје 110/18 6 (шест)
Петровић Аранђел 215/18 7 (седам)
Траилов Алекса 238/18 9 (девет)
Жакула Марко 201/18 7 (седам)
Драгићевић Тамара 53/18 7 (седам)
Word - положили су:
Мишић Николина 232/18 6 (шест)
Рамадани Емир 31/18 6 (шест)
Димитријевић Боривоје 110/18 6 (шест)
PowerPoint - положили су:
Мишић Николина 232/18 9 (девет)
Ковачевић Биљана 207/18 10 (десет)
Траилов Лука 239/18 10 (десет)
Коковић Тамара 90/17 8 (осам)
ArchiCAD - положили су:
Мацура Ангелина 225/18 8 (осам)
Вујић Немања 33/18 9 (девет)
Драгићевић Тамара 53/18 9 (девет)
Веселиновић Немања 2/16 8 (осам)
Васић Ненад 64/18 10 (десет)

Увид у радове у понедељак 7.10.2019. од 9.30 до 10.00
Упис оцена у понедељак 7.10.2019. од 10.00 до 10.30

Студенти који у том термину не упишу оцену, сматра се да су испит поништили.


 

29.09.2019.

Резултати испита:

Презиме и име Индекс Оцена
Word - положили су:
Танасковић Андрија 236/18 7 (седам)
Ристић Нина 237/18 9 (девет)
Кнежевић Душан 34/18 9 (девет)
Драгићевић Тамара 53/18 6 (шест)
Ћалић Ивана 220/18 8 (осам)
Траилов Лука 239/18 6 (шест)
Ђорђевић Јелена 86/18 8 (осам)
Ковачевић Биљана 207/18 8 (осам)
Илић Милош 121/14 9 (девет)
Аљит Валентина 210/18 9 (девет)
Excel - положили су:
Мишић Николина 232/18 9 (девет)
Антонић Видоје 49/18 7 (седам)
Лалић Марко 217/18 7 (седам)
Репановић Марија 8/18 7 (седам)
Ђорђевић Јелена 86/18 7 (седам)
Цвишић Анамарија 226/18 7 (седам)
Стојановић Катарина 218/18 7 (седам)
Ћурчић Велибор 67/18 8 (осам)
Васић Иван 11/18 9 (девет)
Вујић Немања 33/18 8 (осам)
PowerPoint - положили су:
Перазић Никола 88/17 9 (девет)
Траилов Алекса 238/18 9 (девет)
Томићевић Дарко 28/18 9 (девет)
Цвијановић Страхиња 14/18 10 (десет)
Аљит Валентина 210/18 10 (десет)
ArchiCAD - положили су:
Коковић Тамара 90/17 9 (девет)
Радојчић Мирослав 88/16 6 (шест)
Вујић Ања 50/16 8 (осам)
  110/18 10 (десет)
Траилов Алекса 238/18 9 (девет)
Darko Tomanovic 6 (шест)
Радун Милица 16/18 9 (девет)
Ђорђевић Јелена 86/18 10 (десет)
Цвишић Анамарија 226/8 9 (девет)
Ћалић Ивана 220/18 9 (девет)
Жакула Марко 201/18 10 (десет)
Стаменковић Анђела 221/18 8 (осам)
Вујић Ања 50/16 7 (седам)
Цвијановић Страхиња 14/18 9 (девет)
Аљит Валентина 210/18 7 (седам)

Увид у радове - понедељак, 30.9.2019. од 11.00 до 11.30
Усмени део испита - понедељак, 30.9.2019. у 12.00


 

16.09.2019.

Резултати испита:

Усмени део испита биће одржан у уторак 17.9.2019 у 12.00

Р.бр. Презиме и име Индекс
Word - положили су:
1 Стојановић Катарина 218/18
2 Лажетић Борис 57/18
3 Антонић Видоје 49/18
4 Вујић Немања 33/18
5 Васић Иван 11/18
6 Петровић Аранђел 215/18
7 Стаменковић Анђела 221/18
8 Васић Ненад 64/18
9 Негић Николета 202/18
10 Перазић Никола 88/17
11 Радун Милица 16/18
12 Жакула Марко 201/18
13 Лалић Марко 217/18
14 Траилов Алекса 238/18
Excel - положили су:
1 Кузмановић Зорана 209/18
2 Ћалић Ивана 220/18
3 Крњајић Илија 234/18
4 Вукићевић Александра 208/18
5 Мацура Ангелина 225/18
6 Крсмановић Радојка 223/18
7 Радун Милица 16/18
PowerPoint - положили су:
1 Кузмановић Зорана 209/18
2 Гавриловић Никола 29/18
3 Репановић Маријана 8/18
4 Нешковић Вук 235/18
5 Илић Јован 211/18
6 Стаменковић Александар 107/18
7 Васић Ненад 64/18
8 Вујић Ања 50/16
ArchiCAD - положили су:
1 Кнежевић Душан 34/18
2 Репановић Маријана 8/18
3 Антонић Видоје 49/18
4 Ристић Нина 237/18
5 Перазић Никола 88/17
6 Крсмановић Радојка 223/18
7 Крњајић Илија 234/18
8 Лажетић Борис 57/18
9 Кузмановић Зорана 209/18
10 Глумац Стеван 22/18
11 Ивковић Ђурђа 228/18
12 Хртковац Марија 104/18
13 Негић Николета 202/18
14 Цветковић Маријана 87/18
15 Мишић Николина 232/18