Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as)
Величина
документа
Word
23.03.2015. Вежба 1 54 кб
23.03.2015. Вежба 2 86 кб
23.03.2015. Вежба 3 76 кб
23.03.2015. Вежба 4 60 кб
Power Point
04.05.2015. Вежба 5 27 кб
Excel
04.05.2015. Вежба 6 35 кб
04.05.2015. Вежба 7 78 кб
04.05.2015. Вежба 8 38 кб
20.05.2015. Вежба 9 61 кб
20.05.2015. Вежба 10 59 кб
ПРИМЕР ИСПИТНИХ ЗАДАТАКА:
23.05.2016. Јул 2015. - Word 137 кб
23.05.2016. Јул 2015. - Power Point   73 кб
23.05.2016. Јул 2015. - Excel 168 кб
Archicad
23.05.2017. Вежба 1 930 кб
23.05.2017. Вежба 2 294 кб
23.05.2017. Вежба 3 557 кб
23.05.2017. Вежба 4 480 кб
23.05.2017. Вежба 5   74 кб