ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Грађевински материјали


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 241 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 167 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 159 kb

 

Предавања и Вежбе 2020/2021:

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
12.10.2020. Агрегат  (Понедељак 12.10.2020.) 855 kb
18.10.2020. Камен  (Понедељак 19.10.2020.) 507 kb
25.10.2020. Минерална везива  (Понедељак 26.10.2020.) 305 kb
09.11.2020. Материјали за термо и звучну изолацију
(Понедељак 09.11.2020.)
577 kb
15.11.2020. Основна својства грађевинских материјала
(Понедељак 16.11.2020.)
200 kb
21.11.2020. Малтери  (Понедељак 23.11.2020.) 349 kb
22.11.2020. Вежба - Малтери  (Понедељак 23.11.2020.) 1.7 MB

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ У ШКОЛСКОЈ 2019/20.ГОД.

Недеља наставе Датум Наставна јединица
1 11.10. предавања: Увод, Основна својства грађевинских материјала,
                     Вода  4 часа
2 18.10. предавања: Камен, Агрегат 2 часа
рач.вежбе: Гранулометријски састав агрегата 2 часа
3 25.10. рач.вежбе: Гранулометријски састав агрегата 2 часа I задатак (8 поена)
4 01.11 предавања: Керамичарски материјали, Стакло  2 часа
рач.вежбе: Керамичарски материјали, 2 часа
5 08.11. предавања: Минерална везива (гипс, креч, пуцолани, цемент)  2 часа
рач.вежбе:  Минерална везива 2 часа
6 15.11. рач.вежбе:  Минерална везива 4 часа II задатак (8 поена)
7 22.11. предавања: Малтери 2 часа
рач.вежбе: Малтери 2 часа
8 29.11. предавања: Бетони 2 часа
рач.вежбе: Бетони 2 часа
9 06.12. предавања: Бетони 2 часа
рач.вежбе: Бетони 2 часа
10 13.12. рач.вежбе: Бетони, малтери 2 часа III задатак (8 поена)
11 20.12. предавања: Термоизолациони материјали и мат. за звучну заштиту 2 часа
рач.вежбе: Термоизолациони материјали и мат. за звучну заштиту 2 часа
12 27.12. рач.вежбе: Термоизолациони материјали 4 часа IV задатак (6 поена)
13 17.01. предавања: Метали, Дрво 2 часа
предавања: Угљоводонична везива, Лепкови и боје 2 часа
14 24.01. рач.вежбе: Припрема за испит 4 часа

Напомена:

  • У току семестра ће бити организоване практичне - лабораторијске вежбе у Институту за путеве.
  • Самосталне рачунске вежбе – Задаци, доносе највише 30 поена; студент је обавезан да у току семестра оствари минимум 15 поена да би могао да полаже писмени део испита.
  • Задаци се раде искључиво на часу и предају истог дана, накнадна израда Задатака није могућа осим за студенте који су у радном односу што доказују потврдом са посла.

Предметни професор,
Др Ива Деспотовић