ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Грађевински материјали

 
Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 241 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 167 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 159 kb

 


08.10.2023.

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24.ГОД.

Недеља наставе Датум Наставна јединица
1 04.10. предавања: Основна својства грађевинских материјала, 2 часа
2 11.10. предавања: Агрегат, Камен 2 часa
рач.вежбе: Гранулометријски састав агрегата 2 часа
3 18.10. предавања: Минерална везива (гипс, креч, пуцолани, цемент)  2 часа
рач.вежбе: Гранулометријски састав агрегата 2 часа I задатак (6 поена)
4 25.10 предавања: Минерална везива (гипс, креч, пуцолани, цемент)  2 часа
рач.вежбе:  Минерална везива 2 часа
5 01.11. предавања: Угљоводонична везива 2 часа
рач.вежбе:  Минерална везива 2 часа II задатак (4 поена)
6 08.11. предавања: Малтери 2 часа
рач.вежбе: Малтери 2 часа
7 15.11. предавања: Бетони 2 часа
рач.вежбе: Бетони 2 часа
8 22.11. предавања: Бетони 2 часа
рач.вежбе: Бетони 2 часа
9 29.11. предавања: Бетони 2 часа
рач.вежбе: Бетони, малтери 2 часа III задатак (7 поена)
10 06.12. предавања: Термоизолациони материјали и мат. за звучну заштиту 2 часа
рач.вежбе: Термоизолациони материјали и мат. за звучну заштиту 2 часа
11 13.12. предавања: Хидроизолациони  материјали 2 часа
рач.вежбе: Термоизолациони материјали 2 часа IV задатак (3 поена)
12 20.12. предавања: Керамичарски материјали, Стакло  2 часа
рач.вежбе: Керамичарски материјали, 2 часа
13 27.12. предавања: Метали 2 часа
рач.вежбе: Припрема за испит 2 часа
14 10.01. предавања: Дрво, Лепкови и боје, Пластичне масе 2 часа
рач.вежбе: Припрема за испит 2 часа
15 17.01. предавања: Припрема за испит 2 часа
рач.вежбе: Припрема за испит 2 часа
  • предавања које држи наставник
  • рачунске вежбе које ради наставник
  • рачунске вежбе које раде студенти (самосталне рачунске вежбе)

Напомена:

  • Самосталне рачунске вежбе – Задаци, доносе највише 20 поена
  • Задаци се раде искључиво на часу и предају истог дана, накнадна израда Задатака није могућа

Предметни професор,
мр Душан Турина