GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Građevinski materijali


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 242 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 165 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 159 kb

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ У ШКОЛСКОЈ 2017/18.ГОД.

Недеља наставе Датум Наставна јединица
1 13.10. предавања: Увод, Основна својства грађевинских материјала,
                     Вода,  Камен 4 часа
2 20.10. предавања: Агрегат 2 часа
рач.вежбе:   Гранулометријски састав агрегата 2 часа
3 27.10. рач.вежбе:    Гранулометријски састав агрегата 2 часа И задатак
4 03.11 предавања: Керамичарски материјали, Стакло  2 часа
практичне вежбе - лабораторија
5 10.11. предавања: Минерална везива (гипс, креч, пуцолани, цемент)  2 часа
рач.вежбе:   Минерална везива 2 часа
6 17.11. рач.вежбе:   Минерална везива 4 часа ИИ задатак
7 24.11. предавања: Малтери 2 часа
рач.вежбе:   Малтери 2 часа
8 01.12. предавања: Бетони 2 часа
рач.вежбе:   Бетони 2 часа
9 08.12. предавања: Бетони 2 часа
рач.вежбе:   Бетони 2 часа
10 15.12. рач.вежбе: Бетони, малтери 2 часа ИИИ задатак
практичне вежбе - лабораторија
11 22.12. предавања: Метали, Дрво 2 часа
предавања: Угљоводонична везива, Лепкови и боје 2 часа
12 29.12. предавања: Термоизолациони материјали и мат. за звучну заштиту 2 часа
практичне вежбе - лабораторија
13 19.01. рач.вежбе: Термоизолациони материјали и материјали за звучну заштиту 2 часа
рач.вежбе: Термоизолациони материјали 2 часа ИВ задатак
14 26.01. рач.вежбе: Припрема за испит 4 часа