Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
22.12.2009. 2 основа      60 кб (.pdf)
22.12.2009. 1 основа   1278 кб (.jpg)
22.12.2009. 1 спрат   1586 кб (.jpg)
25.12.2009. Испитни задатак      69 кб (.pdf)
25.12.2009. Тема за дипломски рад    109 кб (.jpg)
02.03.2013. Основа 12    679 кб (.pdf)
17.06.2013. Угледни пример дипломског рада
- студент: Станко Карапанџа
20442 кб (.pdf)
21.09.2013. Угледни пример дипломског рада
- студент: Никола Грубач
23354 кб (.zip)
06.10.2013. Подлоге за Ентеријер 2013.     2232 кб (.dwg)
30.10.2014. Подлоге за Ентеријер 2014.      809 кб (.dwg)
12.10.2015. Подлоге за Ентеријер 2015.      208 кб (.dwg)
11.10.2016. Подлоге за Ентеријер 2016.      197 кб (.dwg)
15.10.2017. Подлоге за Ентеријер 2017.      639 кб (.dwg)
21.10.2018. Подлоге за Ентеријер 2018.      4200 кб (.dwg)
 
11.05.2015. Дипломски рад - Маричић Маја 205/11 13.2 МБ (.zip)
11.05.2015. Презентација 3666 кб (.pptx)
11.05.2015. Почетна     46 кб (.docx)
11.05.2015. Садржај     20 кб (.docx)
11.05.2015. Мобилијар 1357 кб (.docx)
11.05.2015. 03 1775 кб (.pdf)
11.05.2015. 1672 кб (.pdf)
11.05.2015. Мапа пројекта 127 кб (.pdf)
11.05.2015. Основа постојећег стања   217 кб (.pdf)
11.05.2015. Основа стана расвета   134 кб (.pdf)
11.05.2015. Основа стана са намештајем   141 кб (.pdf)
11.05.2015. Почетна страна 1   513 кб (.pdf)
11.05.2015. Почетна страна 2   141 кб (.pdf)
11.05.2015. Предмер радова   131 кб (.pdf)
11.05.2015. Пресек 1-1   587 кб (.pdf)
11.05.2015. Пресек 1а намештај   966 кб (.pdf)
11.05.2015. Пресек 2-2   580 кб (.pdf)
11.05.2015. Пресек 2а намештај   184 кб (.pdf)
11.05.2015. Плафони   127 кб (.png)
11.05.2015. Подови   145 кб (.png)
11.05.2015. ПицсАрт 1   126 кб (.jpg)
11.05.2015. ПицсАрт 2   173 кб (.jpg)
11.05.2015. ПицсАрт 3   188 кб (.jpg)
11.05.2015. ПицсАрт 4   139 кб (.jpg)
11.05.2015. ПицсАрт 5   178 кб (.jpg)
11.05.2015. ПицсАрт 6   163 кб (.jpg)
11.05.2015. ПицсАрт 7   168 кб (.jpg)
11.05.2015. Ходник     57 кб (.jpg)
 
13.10.2015. Дипломски рад - Јелена Стојмировић 297/10 30.1 МБ (.zip)
 
16.01.2017. Интериро десигн апартман 4584 кб (.pdf)
 
13.10.2017. Ентеријер - Јелена Калањ 252/11 4625 кб (.pdf)
 
27.06.2018. Дипломски рад - Видаковић Марија 39.1 МБ (.pps)
 
19.12.2019. Дипломски рад - Игор Веселиновић, 248/14 45.8 МБ (.pdf)
 
19.12.2019. Дипломски рад - Аница Матовић 40.6 МБ (.pptx)