31.05.2018.

Rezultati predispitnih obaveza iz Betonskih konstrukcija I - 30.05.2018. godine

Ime i prezime broj
indeksa
I kol. II kol. III kol.
Nikola Petrović 121/10 0.0 0.0 0.0
Ognjen Đinić 139/13 0.0 2.0 0.0
Darko Popović 83/14 5.5 8.0 16.0
Maja Božinović 35/15 0.5 0.0 0.0
Dušan Gašić 36/15 0.0 3.0 0.0
Srđan Mihić 40/15 0.0 0.0 0.0
Ivan Telebaković 51/15 9.0 0.0 0.0
Nemanja Džuver 53/15 0.0 0.0 0.0
Andrija Šoluburić 54/15 2.5 0.0 0.0
Ivana Jakovljević 71/15 0.0 7.0 0.0
Stefan Aleksić 84/15 3.5 6.0 0.0
Miloš Krumov 106/15 2.5 6.0 0.0
Nikola Cvetković 108/15 1.5 6.0 0.0
Miloš Mrkonjić 124/15 1.0 6.0 9.0
Miroslav Bojović 210/15 5.0 10.0 15
Nemanja Veselinović 02/16 7.0 6.0 15
Dragana Đorđević 03/16 3.0 0.0 0.0
Nataša Zrilić 08/16 7.5 10.0 15.0
Miloš Stanković 09/16 6.0 6.0 21.0
Anđela Ristić 11/16 2.5 10.0 3.0
Anđela Ćirić 12/16 1.5 10.0 3.0
Aleksa Cvejić 15/16 9.0 10.0 15.0
Nikola Rašeta 18/16 10.0 10.0 0.0
Rade Marković 21/16 1.0 0.0 0.0
Milan Čučak 31/16 5.0 6.0 0.0
Danilo Tadić 32/16 0.0 0.0 0.0
Igor Jocić 34/16 8.0 5.0 16.0
Jelica Miailović 36/16 0.0 7.0 3.0
Ivan Jović 39/16 8.5 10.0 19.5
Darko Mikuljanac 40/16 7.5 6.0 15.0
Mihailo Jovanović 41/16 0.0 7.0 0.0
Anja Vujić 50/16 3.5 10.0 15.0
Mladen Vučinić 55/16 3.5 6.0 3.0
Ivan Mihajlović 63/16 6.8 6.0 3.0
Sandra Ranđelović 70/16 10.0 0.0 0.0
Darko Cvetković 71/16 0.0 6.0 3.0
Miloš Vlajković 72/16 5.0 6.0 15.0
Teodora Jovičić 73/16 7.5 10 27.0
Jovana Jaćović 74/16 6.5 0.0 0.0
Mihailo Turović 75/16 0.0 0.0 0.0
Milica Stepanović 76/16 1.0 0.0 0.0
Ognjen Vuković 81/16 9.0 7.0 3.0
Bojana Stanković 84/16 8.0 0.0 3.0
Đina Grozdanović 86/16 9.0 0.0 0.0
Sanja Florić 87/16 2.5 0.0 0.0
Miroslav Radojčić 88/16 0.0 0.0 0.0
Mihajlo Mihajlović 90/16 6.0 10.0 27.0
Vladimir Sandić 91/16 7.0 9.0 24.0
Miloš Ilić 93/16 0.0 9.0 3.0
Svetko Gašić 94/16 5.0 6.0 15.0
Ivica Nikolov 98/16 10.0 10.0 29.5
Marjan Sandić 99/16 0.0 7.5 0.0
Aleksandar Drašković 100/16 3.0 10.0 0.0
Nikola Jovičić 189/16 2.8 6.5 18.0
Ilija Đukić 191/16 0.0 6.0 0.0
Dunja Marjanović 192/16 2.0 6.0 3.0
Marijana Ognjanović 195/16 1.5 0.0 0.0
Jana Jelić 196/16 5.0 9.0 3.0
Teodora Mirović 201/16 1.0 8.0 3.0
Kristina Brković 202/16 10.0 10.0 29.5
Anica Matović 204/16 10.0 10.0 30.0
Andrijana Bijelić 207/16 9.0 9.0 28.0
Marko Patrnogić 208/16 8.0 10.0 15.0
Emina Al-Esaifer 210/16 9.5 10.0 15.0
Nina Krstić 213/16 7.0 10.0 0.0
Valentina Krstić 214/16 10.0 10.0 27.0
Suzana Drača 215/16 3.5 10.0 6.0
Rastko Šundić 219/16 9.5 10.0 21.0
Zorica Markoski 220/16 10.0 6.0 18.0
Nikolina Čarapić 221/16 8.0 10.0 29.0
Jovana Radivojević 222/16 2.5 10.0 3.0
Strahinja Opačić 224/16 8.5 10.0 0.0
Aleksandra Milojković 226/16 6.0 7.0 21.0
Andrea Krsmanović 227/16 2.0 0.0 0.0
Jelena Stjepanović 236/16 0.0 0.0 0.0
Mina Kojić 237/16 0.0 7.5 27.0
Stefan Mitrović 240/16 5.0 10.0 15.0
Nikola Perazić 88/17 8.5 7.0 3.0
Miloš Vujić 89/17 10.0 0.0 8.0
Dejan Pavlović 92/17 5.0 9.0 15.0
Miloš Jokić 94/17 9.5 10.0 27.0
Miroslav Iskić 95/17 10.0 10.0 27.0
Marija Nikolić 236/17 3.0 10.0 24.0

Napomena:
Studenti označeni sa zelenom bojom se pozivaju na usmeni deo ispita.