Датум
објављивања
Преузмите вежбе Величина
документа
18.03.2020. Упутства за вежбање 87 kb
18.03.2020. Упутство - допуна 57 kb
25.03.2020. Вежбе 2 (26.03.2020.) 37 kb
01.04.2020. Вежбе 3 (02.04.2020.) 62 kb
08.04.2020. КОСИ КРОВ - Вежба 1 (09.04.2020.) 310 kb
15.04.2020. КОСИ КРОВОВИ - Вежба 2 (16.04.2020.) 900 kb
23.04.2020. КОСИ КРОВ - Вежба 3 (23.04.2020.) 30 kb
29.04.2020. КОСИ КРОВ - Вежба 4 47 kb
05.05.2020. ВЕЖБАЊЕ за период од 07.05.2020. до 15.05.2020. 52 kb
05.05.2020. 01. ПОДРУМ 4.7 MB
05.05.2020. 02. ПРИЗЕМЉЕ 5 MB
05.05.2020. 03. ТЕМЕЉИ 6 MB
05.05.2020. 04. ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 3.8 MB
05.05.2020. 05. ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 5.7 MB
05.05.2020. 06. ОСНОВА КРОВА 3.8 MB
05.05.2020. 07. ИЗГЛЕДИ ФАСАДЕ 1.1 MB