11.06.2020.

ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 2
АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 2

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК 2020. год.
Испит у целости су положили следећи кандидати:

Р.бр. Презиме и Име Бр.индеksа Закључна оцена
1. Радун Милица 016/18 6(шест)
2. Лажетић Борис 057/18 6(шест)
3. Ђорђевић Јелена 086/18 8(осам)
4. Хртковац Марија 104/18 10(десет)

УПИС оцене је у ПЕТАК 12.06.2020. год. од  10:00 – 10:30 часова.

За УПИС оцене је обавезно понети:

1.  ИНДЕКС са исписаним називом положеног предмета и
2.  Хемијску оловку ради потписивања пријаве 

Кабинет за Конструкције