19.09.2019.

ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1
АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019.год.
Испит у целости су положили следећи кандидати:

Р.бр. Презиме и Име Бр.индеksа Закључна оцена
1. Арамбашић Ана 23/17 6(шест)
2. Петровић Теодора 62/17 6(шест)
3. Вујиновић Зоран 06/18 6(шест)
4. Репановић Маријана 08/18 6(шест)
5. Крстић Петар 09/18 6(шест)
6. Васић Иван 11/18 6(шест)
7. Радун Милица 16/18 6(шест)
8. Лукић Тијана 21/18 8(осам)
9. Павловић Иван 27/18 6(шест)
10. Томићевић Дарко 28/18 6(шест)
11. Јовић Никола 40/18 6(шест)
12. Антонић Видоје 49/18 6(шест)
13. Миловановић Невена 62/18 6(шест)
14. Кљајић Ирина 63/18 6(шест)
15. Ишић Милица 65/18 6(шест)
16. Зубић Давид 85/18 7(седам)
17. Чарапић Рајко 89/18 6(шест)
18. Радовић Милош 95/18 9(девет)
19. Радовић Лазар 96/18 10(десет)
30. Хртковац Марија 104/18 10(десет)
21. Ђорђевић Кристина 212/18 6(шест)
22. Стојановић Катарина 218/18 6(шест)
23. Павловић Весна 219/18 6(шест)
24. Стаменковић Анђела 221/18 6(шест)
25. Нешковић Вук 235/18 6(шест)
26. Траилов Алекса 238/18 6(шест)
27. Траилов Лука 239/18 6(шест)

УПИС оцене је у ПЕТАК 20.09.2019. године од 11:20-11:30 часова.
За УПИС оцене потребно је да буде читко уписан назив предмета у индекс.

УВИД у рад је у ПЕТАК 20.09.2019. године од 11:10-11:20 часова.

Кабинет за Конструкције


 

11.09.2019.

ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1
АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 2019.год.
Писмени део испита положили су следећи кандидати:

Р.бр. Презиме и Име Бр.индеksа Испитни рок
1. Арамбашић Ана 23/17 /
2. Петровић Теодора 62/17 /
3. Репановић Маријана 08/18 /
4. Крстић Петар 09/18 јунски
5. Васић Иван 11/18 /
6. Радун Милица 16/18 јунски
7. Лукић Тијана 21/18 /
8. Павловић Иван 27/18 /
9. Томићевић Дарко 28/18 /
10. Јовић Никола 40/18 /
11. Антонић Видоје 49/18 јунски
12. Миловановић Невена 62/18 јунски
13. Кљајић Ирина 63/18 /
14. Ишић Милица 65/18 јулски
15. Зубић Давид 85/18 /
16. Чарапић Рајко 89/18 /
17. Радовић Милош 95/18 /
18 Радовић Лазар 96/18 /
19. Хртковац Марија 104/18 /
20. Ђорђевић Кристина 212/18 /
21. Стојановић Катарина 218/18 јунски
22. Павловић Весна 219/18 /
23. Стаменковић Анђела 221/18 /
24. Нешковић Вук 235/18 јунски
25. Траилов Алекса 238/18 /
26. Траилов Лука 239/18 /

УСМЕНИ део испита одржаће се у ПЕТАК 13.09.2019. године са почетком у 11:00 часова.

УВИД у радове је у ПЕТАК 13.09.2019. године од 10:00-10:30 часова.

Кабинет за Конструкције