ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

УПИС 2021/2022

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
Студијски програм: Грађевинско инжењерство

  Редни број Презиме и име Бодови
из школе
Бодови са
пријемног
Укупно
1 01-1/ 7 Г Трајковић, Зоран, Ђорђе 31.30 60 91.30
2 01-1/ 1 Г Жумбера, Стеван, Милош 26.30 51 77.30
3 01-1/ 5 Г Стојковић, Милан, Милош 27.22 42 69.22
4 01-1/ 10 Г Цветковић, Дејан, Тијана 32.38 24 56.38
5 01-1/ 12 Г Грујичић, Бранислав, Лука 33.14 21 54.14
6 01-1/ 9 Г Анђелковић, Милош, Горан 28.86 24 52.86
7 01-1/ 8 Г Илић, Татјана, Филип 28.80 24 52.80
8 01-1/ 13 Г Димитријевић, Радиша, Александар 21.20 30 51.20
9 01-1/ 4 Г Чолић, Горан, Милош 26.62 24 50.62
10 01-1/ 6 Г Марковић, Душан, Стефан 27.28 12 39.28
11 01-1/ 3 Г Радуловић, Бојан, Валентина 22.94 12 34.94
12 01-1/ 2 Г Николић, Мирјана, Немања 25.28 9 34.28
13 01-1/ 11 Г Џамбас, Горан, Сара 19.14 15 34.14

Кандидати са редним бројем од 1 до 9
се могу уписати у Школу о трошку буџета

Кандидати са редним бројем од 10 до 13
се могу уписати у Школу као самофинансирајући

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА
09. и 10. септембар 9:00 - 14:00 часова

УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
ПОЛАГАЛИ НА ДРУГОМ ФАКУЛТЕТУ
13. септембра 9:00 - 14:00 часова

 

ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ПРИЛИКОМ УПИСА

  • Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
  • Диплома о положеном завршном односно матурском испиту;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Уверење о држављанству (није потребно ако је чињеница о држављанству уписана у Извод из МК рођених);
  • два ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику;
  • индекс (може се купити у скриптарници Школе по цени од 400,00 РСД);
  • две фотографије формата (4,5 cm x 3,5 cm) ;
  • доказ о уплати накнаде за упис (3000,00РСД)
  • доказ о уплати прве рате школарине за самофинасирајуће студенте (15.000,00РСД)

СВЕ УПЛАТЕ ВРШЕ СЕ ИСКЉУЧИВО НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

840 – 2119666 – 62

Приликом уплата обавезно навести позив на број:
        3-10 - за студијске програме Грађевинско инжењерство и Архитектура,
        3-20 - за студијски програм Геодезија-Геоматика