ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДБРАНИ МАСТЕР РАДА

 

Дана 13.06.2019. године (четвртак), са почетком у 15:00 часова
одржаће се јавна одбрана мастер рада кандидата

Ђурђа Митровића М48/17.

11.06.2019.

 

Напомена: одбарна МАСТЕР РАДА је јавна и могу јој присуствовати сва заинтересована лица