ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊА О ОДБРАНИ МАСТЕР РАДА

 

Дана 24.12.2019. године (уторак), са почетком у 11:00 часова
одржаће се јавна одбрана мастер рада кандидаткиње

Мирјане Вујовић 95/17

23.12.2019.

 

Дана 25.12.2019. године (среда), са почетком у 15:30 часова
одржаће се јавна одбрана мастер рада кандидата

Миодрага Шуше 121/17

23.12.2019.

 

Напомена: одбарна МАСТЕР РАДА је јавна и могу јој присуствовати сва заинтересована лица