ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

Дана 21.09.2023 године
са почетком у 11:00 часова,
браниће ДИПЛОМСКИ РАД студенти

Кандидат:
Белма Ковачевић 234/19

Тема:
"ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У СОПОТУ"


Кандидат:
Тодор Кораћ 241/13

Тема:
"ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ У БЕОГРАДУ "


Кандидат:
Аџић Никола 226/12

Тема:
"ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ПРОСТОРА ЗА ОБЕДОВАЊЕ "


Кандидат:
Бабић Рајко 231/20

Тема:
"ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ВИКЕНД КУЋЕ У ЧОРТАНОВЦИМА "

Комисија:

1. др Катарина Јевтић Новаковић, дипл. инг. арх., професор с.с., ментор

2. др Марија Дивац, маст. инж. арх. виши предавач, председник комисије

3. Сара Милошевић, маст. инж. арх. асистент, члан

20.09.2023.

 

Напомена: одбарна дипломског рада је јавна и могу јој присуствовати сва заинтересована лица