Gradjevinski odsek

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Aktuelnosti

[29.11.2011] Poseta gradilištu petlje u Radničkoj ulici i Sava most

Studenti treće godine u okviru predmeta Organizacija građenja sa predavačem Simom Suđićem posetili su gradilište petlje u Radničkoj ulici i Sava most. Na gradilištu su se studenti upoznali sa savremenim tehnološkim i organizacionim principima, mehanizacijom, procedurama bezbednosti i zaštite na radu i drugo. Zbog velikog interesovanja poseta je organizovana u dve grupe, sa preko 120 studenata, čime smo posebno zahvalni domaćinima firmi Porr i G-dinu Radetu Miroviću.