ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Специјалистичке струковне студије

ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОК
ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОДРЖАЋЕ СЕ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ

У СРЕДУ 02.10.2019.

Р.б. Назив предмета Време Сала
1 Деформациона анализа 9.00 3
2 Инжењерска фотограметрија 9.00 РЦ 2
3 Информациони системи у катастру 12.00 РЦ2
4 Пројектовање геодетских радова у инжењерству 9.00 3
5 3Д модели терена и инжењерских објеката 9.00 РЦ 2
6 Методологија пројектовања у геодезији 12.00 РЦ 2
7 Процена тржишне вредности непокретности 9.00 4
8 Техничке пословне комуникације и презентације 9.00 4
9 Управљање пројектима и инвестицијама 9.00 Грађ. одсек

У ЧЕТВРТАК 03.10.2019.

Р.б. Назив предмета Време Сала
1 Просторно планирање и урбанизам 9.00 АП Грађ. одсек
2 Референтне геодетске мреже 9.00 2
3 Картографија 12.00 4
4 Софтвери у геодезији 9.00 РЦ 2
5 Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 12.00 3
6 Геодетски радови у поступку експропријације и комасације 12.00 3
7 Пројектовање у државном премеру и катастру 12.00 3
8 Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 12.00 РЦ 2
9 Регистрација права на непокретностима 15.00 3

АС - Амфитеатар на спрату на Грађевинском одсеку у Хајдук Станковој бр.2

У ВАНРЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ:

  • СВИ СТУДЕНТИ ИМАЈУ ПРАВО ДА ПОЛАЖУ И ПРИЈАВЕ НАЈВИШЕ ДВА ИСПИТА.
  • СВИ СТУДЕНТИ ПЛАЋАЈУ ПРИЈАВУ ИСПИТА 800 ДИНАРА.
  • ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ ИСКЉУЧИВО
    30 СЕПТЕМБРА И 01 ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ.

УПРАВА ГЕОДЕТСКОГ ОДСЕКА

 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA