Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Specijalističke strukovne studije

OKTOBARSKI ISPITNI ROK
 Školska 2016/17. god.

 

Studijski program: PRIMENJENA GEODEZIJA I KATASTAR NEPOKRETNOSTI

R.b. Predmet Datum Čas Sala
1 Registracija prava na nepokretnostima 16.09. 9 3
2 Prostorno planiranje i urbanizam 16.09. 9 2
3 Upravljanje projektima i investicijama 16.09. 9 RC
4 Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 i 2 16.09. 12 3
5 Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekata 23.09. 9 2
6 3D modeli terena i inženjerskih objekata 23.09. 9 2
7 Informacioni sitemi u katastru nepokretnosti 23.09. 9 3
8 Procena  tržišne vrednosti  nepokretnosti 23.09. 12 3
9 Geodetske mreže posebnih namena 23.09. 12 2

Napomene:

  • Prijavljivanje ispita u redovnim termini rada Studentske službe radnim danima;
  • Prijava ispita vrši se uz dokaz o izvršenoj uplati svih rata školarine.
  • Ispit se može prijaviti samo uz indeks.
  • Cena ispita je 800,00 dinara.
  • Na ispitu je obavezno dati na uvid i indeks i ličnu kartu/pasoš;

 

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - Školska 2016/17. god.