GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Специјалистичке струковне студије

ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Геодетске мреже посебних намена 1. субота 22.06. 9.00 2
2. Информациони системи у катастру 1. субота 22.06. 11.00 РЦ
3. Просторно планирање и урбанизам 1. субота 22.06. 13.00 2
4. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 22.06. 9.00 Гр. Од.
5. Процена тржишне вредности непокретности 1. субота 22.06. 13.00 3
6. Регистрација права на непокретностима 1. субота 22.06. 13.00 4
7. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 1. субота 29.06. 11.00 3
8. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. субота 29.06. 11.00 4
9. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. субота 29.06. 11.00 2

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.

 

НАПОМЕНЕ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

  • Од 13.06. до 21.06.2019. године (редовни термини рада Студентске службе);

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

ПРИЈAВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.

ПРИЈАВА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ УЗ ДОКАЗ О УПЛАЋЕНИМ СВИМ РАТАМА ШКОЛАРИНЕ.

НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ
(ИЛИ ПАСОШ)
.


 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA