Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Specijalističke strukovne studije

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
 Školska 2016/17. god.

 

Studijski program: PRIMENJENA GEODEZIJA I KATASTAR NEPOKRETNOSTI

R.b. Predmet Datum Čas Sala
1 Registracija prava na nepokretnostima 02.09. 9 3
2 Geodetske mreže posebnih namena 02.09. 9 2
3 Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 i 2 02.09. 12 3
4 Upravljanje projektima i investicijama 02.09. 9 RC
5 Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekata 09.09. 12 2
6 3D modeli terena i inženjerskih objekata 09.09. 12 2
7 Informacioni sitemi u katastru nepokretnosti 09.09. 9 3
8 Procena  tržišne vrednosti  nepokretnosti 09.09. 12 3
9 Prostorno planiranje i urbanizam 09.09. 9 2

Napomene:

  • Prijavljivanje ispita od 23.08.2017. godine do dana ispita, u redovnim termini rada Studentske službe radnim danima;
  • Prijava ispita vrši se uz dokaz o izvršenoj uplati svih rata školarine.
  • Ispit se može prijaviti samo uz indeks.
  • Cena ispita je 800,00 dinara.
  • Na ispitu je obavezno dati na uvid i indeks i ličnu kartu/pasoš;

 

OKTOBARSKI ISPITNI ROK - Školska 2016/17. god.