ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Специјалистичке струковне студије

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. субота 28.09. 9.00 3
2. Процена тржишне вредности непокретности 1. субота 28.09. 11.00 4
3. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. субота 28.09. 11.00 3
4. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 28.09. 12.00 Гр. Од.
5. Информациони системи у катастру 1. субота 28.09. 13.00 РЦ
6. Геодетске мреже посебних намена 1. субота 05.10. 9.00 2
7. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 1. субота 05.10. 9.00 Каб.1
8. Просторно планирање и урбанизам 1. субота 05.10. 13.00 2
9. Регистрација права на непокретностима 1. субота 05.10. 13.00 3

НАПОМЕНЕ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

ОД 23.09. ДО 27.09.2019. ГОДИНЕ (РЕДОВНИ ТЕРМИНИ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ);

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.

ПРИЈАВА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ УЗ ДОКАЗ О УПЛАЋЕНИМ СВИМ РАТАМА ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ.

НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ (ИЛИ ПАСОШ).


 

ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA