ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Специјалистичке струковне студије

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Информациони системи у катастру 1. субота 07.09. 9.00 РЦ
2. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. субота 07.09. 11.00 3
3. Процена тржишне вредности непокретности 1. субота 07.09. 11.00 4
4. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 14.09. 10.00. Гр. Од.
5. Геодетске мреже посебних намена 1. субота 14.09. 11.00 2
6. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 1. субота 14.09. 11.00 Каб.1
7. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. субота 21.09. 9.00 2
8. Просторно планирање и урбанизам 1. субота 21.09. 11.00 3
9. Регистрација права на непокретностима 1. субота 21.09. 11.00 4

НАПОМЕНЕ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

ОД 26.08. ДО 06.09.2019. ГОДИНЕ (РЕДОВНИ ТЕРМИНИ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ);

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.

ПРИЈАВА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ УЗ ДОКАЗ О УПЛАЋЕНИМ СВИМ РАТАМА ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ.

НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ (ИЛИ ПАСОШ).


 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA