GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Специјалистичке струковне студије

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Геодетске мреже посебних намена 1. субота 01.06. 9.00 2
2. Информациони системи у катастру 1. субота 01.06. 11.00 РЦ
3. Процена тржишне вредности непокретности 1. субота 08.06. 11.00 Каб.3
4. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 08.06. 9.00 Гр. Од.
5. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. субота 15.06. 9.00 2
6. Регистрација права на непокретностима 1. субота 15.06. 13.00 3
7. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 1. субота 15.06. 11.00 3
8. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. субота 15.06. 11.00 2
9. Просторно планирање и урбанизам 1. субота 15.06. 13.00 2

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.

 

НАПОМЕНЕ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

  • Од 23.05. до 31.05.2019. године (редовни термини рада Студентске службе);

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.

ПРИЈАВА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ УЗ ДОКАЗ О СВИМ УПЛАЋЕНИМ РАТАМА ШКОЛАРИНЕ.

НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ
(ИЛИ ПАСОШ)
.


 

ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA