Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Specijalističke strukovne studije

JULSKI ISPITNI ROK
ŠKOLSKA 2017/2018. GODINE

R.b. PREDMET Godina Dan Datum Vreme Sala
1. Geodetske mreže posebnih namena 1. subota 23.06. 9.00 3
2. Informacioni sistemi u katastru 1. subota 23.06. 11.00 RC
3. Prostorno planiranje i urbanizam 1 subota 23.06. 13.00 2
4. Upravljanje projektima i investicijama 1. subota 23.06. 12.00 Gr. Od.
5. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti 1. subota 23.06. 13.00 3
6. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 i 2 1. subota 30.06. 11.00 3
7. Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekata 1. subota 30.06. 11.00 4
8. 3D modeli terena i inženjerskih objekata 1. subota 30.06. 11.00 2
9. Registracija prava na nepokretnostima 1. subota 23.06. 13.00 3

Crvenom bojom su označeni termini kod kojih je došlo do izmena od dana objavljivanja rasporeda ispita.

NAPOMENE:

PRIJAVLJIVANJE ISPITA:

  • Od 13.06. do 21.06.2018. godine (redovni termini rada Studentske službe);

PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO U NAVEDENIM TERMINIMA.

PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO UZ INDEKS.

PRIJAVA ISPITA ĆE SE VRŠITI UZ DOKAZ O UPLAĆENOJ OSMOJ RATI ŠKOLARINE ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU.

NA ISPITU JE OBAVEZNO DATI NA UVID I INDEKS I LIČNU KARTU (ILI PASOŠ).