GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Specijalističke strukovne studije

[22.01.2019.]  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА:

Обавештавају се студенти специјалистичких струковних студија да преостале испите могу полагати у терминима одговарајућих испита на мастер струковним студијама. Пријављивање испита је такође у истим терминима као и за мастер струковне студије. Услови за полагање испита су да је обновљена година студија, испуњене предиспитне обавезе и благовремено пријављени испити.

 

Управа Геодетског одсека