ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Specijalističke strukovne studije - Obaveštenja:

 

[22.01.2019.]  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА:

Обавештавају се студенти специјалистичких струковних студија да преостале испите могу полагати у терминима одговарајућих испита на мастер струковним студијама. Пријављивање испита је такође у истим терминима као и за мастер струковне студије. Услови за полагање испита су да је обновљена година студија, испуњене предиспитне обавезе и благовремено пријављени испити.

 

Управа Геодетског одсека 

[06.11.2018.]  ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА:

СТУДЕНТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА КОЈИ НИСУ ЗАВРШИЛИ СТУДИЈЕ, МОЋИ ЋЕ ДА ЗАВРШЕ СТУДИЈЕ ЈОШ САМО У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ ОДНОСНО ДО 30.СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ!!!

ОД ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ НЕЋЕ БИТИ МОГУЋЕ ОБНОВИТИ СТАТУС СТУДЕНТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА, ВЕЋ ЋЕ БИТИ МОГУЋ УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ!

 

ВАЖНО!!!

ЕКВИВАЛЕНТНОСТ ЗВАЊА КОЈЕ СЕ СТИЧЕ ЗАВРШАВАЊЕМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА НИВОУ 7.1 НОКС-а

Члан 49. ЗАКОНA О НАЦИОНАЛНОМ ОКВИРУ КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018) предвиђа да је стручни назив стечен завршавањем специјалистичких струковних студија другог степена у складу са Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17 - др. закон), еквивалентан нивоу7.1 НОКС-а,

 

СВЕ УПЛАТЕ ШКОЛАРИНЕ БЕЗ ОБЗИРА КАДА СУ ИЗВРШЕНЕ БИЋЕ УВАЖЕНЕ И СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ ДО САДА УПЛАЋЕНЕ ШКОЛАРИНЕ И ПУНОГ ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ УЗ ТРОШАК ОБНОВЕ ГОДИНЕ ОД 10.000 РСД!

 

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА 

[27.05.2016.]  OBAVEŠTENJE:

Predmet: PROCEDURE I POSTUPCI U KATASTRU NEPOKRETNOSTI

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija da sa sajta škole mogu preuzeti
kompletna predavanja za usmeni deo ispita kao i ispitna pitanja!

U Beogradu , 27.05.2016.

Predmetni nastavnici


 

[23.05.2016.]  Predavanje predstavnika Republičkog geodetskog zavoda studentima
                           specijalističkih studija Visoke građevinsko-geodetske škole:

obaveštenjeU skladu sa implementacijom Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Republičkog geodetskog zavoda i Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu, eksperti Republičkog geodetskog zavoda su 21.05.2016. godine održali predavanja studentima specijalističkih strukovnih studija Visoke građevinsko-geodetske škole.

Detaljnije

 

[09.12.2013.] Studenti VGGS i EU
zajednička slika sa predavanja - Planiranje u zemljama Evropske unije

Studenti VGGS i EU

 

[13.04.2013.] ZADACI ZA SPECIJALISTIČKU PRAKSU:

Predmet: Procedure i postupci u katastru nepokretnosti

Datum
objavljivanja
Pogledajte uvećano (levi klik)
ili preuzmite materijal (desni klik>save link as)
Veličina
dokumenta
13.04.2013. Projektovanje - izrada tehničke dokumentacije u oblasti DKP-a   61 kb
13.04.2013. Projektovanje - izrada tehničke dokumentacije u oblasti
katastra vodova
  61 kb
13.04.2013. a) Održavanje katastra nepokretnosti ( u okviru RGZ-a) 308 kb
13.04.2013. b) Održavanje katastra nepokretnosti
(u okviru geodetske organizacije)
418 kb

 

[25.01.2013.] OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Studijski program: PRIMENJENA GEODEZIJA

Materijal iz predmeta 3D MODELI TERENA I INŽENJERSKIH OBJEKATA, MODUL:
BLISKOPREDMETNA FOTOGRAMETRIJA, studenti mogu nabaviti u SKRIPTARNICI
GEODETSKOG ODSEKA.


 

[07.06.2012.] OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Obrazac za prijavu teme SPECIJALISTIČKOG RADA možete kupiti u skriptarnici ili preuzeti sa sajta škole, pri tom studenti treba da preuzmu stranu jedan obrasca (ista je za oba studijska programa) i stranu dva (u zavisnosti od studijskog programa koji student završava).


R.b. PREUZMITE OBRAZAC ZA PRIJAVU TEME (desni klik>save link as) Veličina
dokumenta
1 1. strana (Oba smera)     94kb  
2 2. strana (Smer: Katastar nepokretnosti i katastar vodova)   104 kb  
3 2. strana (Smer: Primenjena geodezija)   104 kb  

 

[08.10.2009.] SPECIJALISTIČKA PRAKSA:

Student specijalističkih strukovnih studija u toku 2. semestra specijalističkih studija treba da obavi specijalističku praksu u trajanju od 24 radna dana.

Specijalistička praksa se može obaviti iz sledećih oblasti (Prilog 1).

Student prijavljuje specijalističku praksu na posebnom formularu (Prilog 2).


Uslovi za obavljanje specijalističke prakse

  • Student treba da ima položen ispit iz predmeta specijalističke prakse (predmet I. semestra)
  • Ako student želi da obavi specijalističku praksu iz predmeta (tj. oblasti) „Procedure i postupci za katastar nepokretnosti“, koji još nije položio, mora da ima položen jedan od predmeta: „Informacioni sistemi i informacione tehnologije za katastar nepokretnosti”, “Informacioni sistemi i informacione tehnologije za katastar vodova”.

 

Visoko obrazovanje u Srbiji

U skladu sa Zakonom, u Srbiji se visoko obrazovanje deli na studije I, II i III stepena.


PODACI O SISTEMU OBRAZOVANJA U SRBIJI:

Sistem visokog obrazovanja u Srbiji

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima


zakon
Preuzmite Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
(desni klik>save link as) - 460kb


Napomena:

Suština Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima u odnosu specijalistickih strukovnih studija prema akademskim studijiama IZJEDNAČAVA PRAVA PO PITANJIMA razvrstavanja izvršilaca po zvanjima, trajanju pripravničkog staža, ovlašćenjima za odlučivanje, vodjenje postupaka i drugim ovlašćenjima i pravima.