Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Specijalističke strukovne studije - Obaveštenja:

 

[03.04.2018.]  OBAVEŠTENJE:

Obaveštavaju se studnti specijalističkih strukovnih studija da će se ispit iz predmeta Geodetske mreže posebne namene održati u utorak 17.04.2018. godine u 16.00 časova u Sali 3. Neophodno je da se pre toga ispit prijavi po ustaljenoj procedure u vreme prijavljivanja ispita za master strukovne studije.

 

Uprava Geodetskog odseka


 

[28.03.2018.]  OBAVEŠTENJE:

Obaveštavaju se student specijslitičkih strukovnih studija da će zaostale ispite u aprilskom ispitnom roku moći da polažu u terminima ispita za strukovne master studije. Za ispite koji se ne nalaze u raporedu ispita (Geodetske mreže posebnih namena i Geodetski aspeki izgradnje infrastrukturnih objekata) neophodno je da se prijave studentskoj službi Geodetskog odseka i ostave svoje podatke. Na osnovu broja prijavljenih kandidata će se naknadno u dogovoru sa predmetnim nastavnikom odrediti termin polaganja ovih ispita. Prijavljivanje ispita na specijalističkim studijama se obavlja u terminima za strukovne master studije.

 

Uprava Geodtskog odseka


 

[27.05.2016.]  OBAVEŠTENJE:

Predmet: PROCEDURE I POSTUPCI U KATASTRU NEPOKRETNOSTI

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija da sa sajta škole mogu preuzeti
kompletna predavanja za usmeni deo ispita kao i ispitna pitanja!

U Beogradu , 27.05.2016.

Predmetni nastavnici


 

[23.05.2016.]  Predavanje predstavnika Republičkog geodetskog zavoda studentima
                           specijalističkih studija Visoke građevinsko-geodetske škole:

obaveštenjeU skladu sa implementacijom Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Republičkog geodetskog zavoda i Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu, eksperti Republičkog geodetskog zavoda su 21.05.2016. godine održali predavanja studentima specijalističkih strukovnih studija Visoke građevinsko-geodetske škole.

Detaljnije

 

[09.12.2013.] Studenti VGGS i EU
zajednička slika sa predavanja - Planiranje u zemljama Evropske unije

Studenti VGGS i EU

 

[13.04.2013.] ZADACI ZA SPECIJALISTIČKU PRAKSU:

Predmet: Procedure i postupci u katastru nepokretnosti

Datum
objavljivanja
Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite materijal (desni click>save target as)
Veličina
dokumenta
13.04.2013. Projektovanje - izrada tehničke dokumentacije u oblasti DKP-a   61 kb
13.04.2013. Projektovanje - izrada tehničke dokumentacije u oblasti katastra vodova   61 kb
13.04.2013. a) Održavanje katastra nepokretnosti ( u okviru RGZ-a) 308 kb
13.04.2013. b) Održavanje katastra nepokretnosti (u okviru geodetske organizacije) 418 kb

 

[25.01.2013.] OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Studijski program: PRIMENJENA GEODEZIJA

Materijal iz predmeta 3D MODELI TERENA I INŽENJERSKIH OBJEKATA, MODUL:
BLISKOPREDMETNA FOTOGRAMETRIJA, studenti mogu nabaviti u SKRIPTARNICI
GEODETSKOG ODSEKA.


 

[07.06.2012.] OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Obrazac za prijavu teme SPECIJALISTIČKOG RADA možete kupiti u skriptarnici ili preuzeti sa sajta škole, pri tom studenti treba da preuzmu stranu jedan obrasca (ista je za oba studijska programa) i stranu dva (u zavisnosti od studijskog programa koji student završava).


R.b. PREUZMITE OBRAZAC ZA PRIJAVU TEME (desni click>save target as) Veličina
dokumenta
1 1. strana (Oba smera)     94kb  
2 2. strana (Smer: Katastar nepokretnosti i katastar vodova)   104 kb  
3 2. strana (Smer: Primenjena geodezija)   104 kb  

 

[08.10.2009.] SPECIJALISTIČKA PRAKSA:

Student specijalističkih strukovnih studija u toku 2. semestra specijalističkih studija treba da obavi specijalističku praksu u trajanju od 24 radna dana.

Specijalistička praksa se može obaviti iz sledećih oblasti (Prilog 1).

Student prijavljuje specijalističku praksu na posebnom formularu (Prilog 2).


Uslovi za obavljanje specijalističke prakse

  • Student treba da ima položen ispit iz predmeta specijalističke prakse (predmet I. semestra)
  • Ako student želi da obavi specijalističku praksu iz predmeta (tj. oblasti) „Procedure i postupci za katastar nepokretnosti“, koji još nije položio, mora da ima položen jedan od predmeta: „Informacioni sistemi i informacione tehnologije za katastar nepokretnosti”, “Informacioni sistemi i informacione tehnologije za katastar vodova”.

 

Visoko obrazovanje u Srbiji

U skladu sa Zakonom, u Srbiji se visoko obrazovanje deli na studije I, II i III stepena.


PODACI O SISTEMU OBRAZOVANJA U SRBIJI:

Sistem visokog obrazovanja u Srbiji

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima


zakon
Preuzmite Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
(desni click>save target as) - 460kb


Napomena:

Suština Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima u odnosu specijalistickih strukovnih studija prema akademskim studijiama IZJEDNAČAVA PRAVA PO PITANJIMA razvrstavanja izvršilaca po zvanjima, trajanju pripravničkog staža, ovlašćenjima za odlučivanje, vodjenje postupaka i drugim ovlašćenjima i pravima.