ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Распоред испита · Геодетски одсек

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ПРИЈАВА ИСПИТА:

  • Од 11.09. до 16.09.2020. године.
  • Пријављивање испита је електронски, на сајту ВГГШ, кликом на линк.

НАПОМЕНЕ:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА ЗА ШКОЛАРИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ.
  • НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО НА УВИД ПОКАЗАТИ ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ.
Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Геодетски задаци у државном премеру и катастру 3. петак 18.09. 9.00 каб.1
2. Геодетски задаци у примењеној геодезији 3. петак 18.09. 9.00 каб.5
3. Државни премер и основи катастра 2. петак 18.09. 8.00 3
4. Уређење земљишне територије 3. петак 18.09. 10.00 3
5. Геоинформациони системи 3. петак 18.09. 10.00 РЦ
6. Нацртна геометрија са централном пројекцијом 1. петак 18.09. 8.00 2
7. Информатика за инжењере 1. понедељак 21.09. 13.00 2
8. Технички енглески 2. понедељак 21.09. 13.00 Грађ. одсек
9. Геодетске мреже 2. понедељак 21.09. 9.00 2,3
10. Геодетске мреже у државном премеру 3. понедељак 21.09. 9.00 2,3
11. Геодетске мреже у инжењерству 3. понедељак 21.09. 9.00 2,3
12. Математика 1 1. уторак 22.09. 9.00 2
13. Мерна несигурност 2. уторак 22.09. 12.00 2,3
14. Савремене геодетске технологије 3. уторак 22.09. 9.00 4
15. Геодетски премер 1 1. среда 23.09. 9.00 2 и 4
16. Катастар непокретности 3. среда 23.09. 13.00 3
17. Инжењерска геодезија 3. среда 23.09. 13.00 2
18. Основи фотограметрије 2. среда 23.09. 9.00 3
19. Геодезија 1 1. четвртак 24.09. 9.00 2, 3
20. Практична геодезија 1 1. четвртак 24.09. 9.00 2, 3
21. Основе инжењерске геодезије 2. четвртак 24.09. 12.00 2, 3 и 4
22. Фотограметрија и даљинска детекција 3. четвртак 24.09. 9.00 РЦ
23. Геодетска метрологија 3. четвртак 24.09. 9.00 4
24. Математика 2 1. петак 25.09. 9.00 2,3
25. Геодезија 2 2. петак 25.09. 12.00 2,3
26. Практична геодезија 2 2. петак 25.09. 12.00 2,3
27. Законски прописи и менаџмент у геодезији 3. петак 25.09. 15.00 3
28. Основи грађевинарства 3. понедељак 28.09. 11.00 4
29. Физика       1. понедељак 28.09. 13.00 2
30. Рачун изравнања 2. понедељак 28.09. 9.00 2 и 3
31. Геодетски планови 1. уторак 29.09. 9.00 2
32. Геодетски премер 2 2. уторак 29.09. 12.00 3 и 4
33. Геопросторне базе података 3. уторак 29.09. 13.00 RC
34. Примена рачунара 1. среда
30.09.
У РЦ према посебном плану на сајту и огласној табли

 

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ