ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Распоред испита · Геодетски одсек

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНЕ

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Физика 1. понедељак 16.09. 13.00 2
2. Рачун изравнања 2. понедељак 16.09. 9.00 2 и 3
3. Геодетски планови 1. уторак 17.09. 11.00 4
4. Државни премер и основи катастра 2. уторак 17.09. 13.00 3
5. Законски прописи и менаџмет у геодезији 3. уторак 17.09. 13.00 2
6. Геодетске мреже 2. уторак 17.09. 9.00 2
7. Геодетске мреже у државном премеру 3. уторак 17.09. 9.00 2
8. Геодетске мреже у инжењерству 3. уторак 17.09. 9.00 2
9. Математика 1 1. среда 18.09. 9.00 2
10. Мерна несигурност 2. среда 18.09. 13.00 2
11. Геоинформациони системи 3. среда 18.09. 9.00 3
12. Информатика за инжењере 1. Четвртак
19.09.
У РЦ према посебном
плану на огласној табли
13. Основе инжењерске геодезије 2. четвртак 19.09. 9.00 2, 3
14. Технички енглески 1. петак 20.09. 11.00 Грађ. одсек
15. Основи фотограметрије 2. петак 20.09. 9.00 2
16. Фотограметрија и даљинска детекција 3. петак 20.09. 9.00 2
17. Геодетска метрологија 3. петак 20.09. 9.00 3
18. Математика 2 1. понедељак 23.09. 9.00 2
19. Геодезија 2 2. понедељак 23.09. 12.00 2,4
20. Практична геодезија 2 2. понедељак 23.09. 12.00 2,4
21. Катастар непокретности 3. понедељак 23.09. 12.00 3
22. Инжењерска геодезија 3. уторак 24.09. 9.00 2
23. Примена рачунара 1, Уторак
24.09.
У РЦ према посебном
плану на огласној табли
24. Уређење земљишне територије 3. среда 25.09. 12.00 3
25. Геодезија 1 1. среда 25.09. 9.00 2
26. Практична геодезија 1 1. среда 25.09. 9.00 2
27. Нацртна геометрија са централном пројекцијом 1. четвртак 26.09. 13.00 2
28. Савремене геодетске технологије 3. четвртак 26.09. 13.00 3
29. Геодетски премер 2 2. четвртак 26.09. 9.00 2
30. Геодетски премер 1 1. петак 27.09. 9.00 3
31. Катастар водова 3. петак 27.09. 9.00 4
32. Основи грађевинарства 3 субота 28.09. 12.00 Грађ. одсек

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.

 

НАПОМЕНЕ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

  • II И III ГОДИНА: 10. И 11. 09. 2019. ГОДИНЕ.
  • I ГОДИНА: 12 И 13. 09. 2019. ГОДИНЕ.

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

ПРИЈЕВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.

ПРИЈАВА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ УЗ ДОКАЗ О УПЛАЋЕНИМ СВИМ ДОСПЕЛИМ РАТАМА ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ.

НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ (ИЛИ ПАСОШ).


 

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ