GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Raspored ispita · Geodetski odsek

OKTOBARSKI ISPITNI ROK
ŠKOLSKA 2017/2018. GODINE

R.b. PREDMET Godina Dan Datum Vreme Sala
1. Fizika 1. ponedeljak 17.09 13.00 2
2. Račun izravnanja 2. ponedeljak 17.09 9.00 2 i 3
3. Osnovi građevinarstva 3. ponedeljak 17.09 12.00 Građ.
odsek
4. Katastar nepokretnosti 3. ponedeljak 17.09 13.00 3
5. Geodezija 1 (Praktična geodezija 1) 1. utorak 18.09. 13.00 2
6. Državni premer i osnovi katastra 2. utorak 18.09. 9.00 3
7. Zakonski propisi i menadžmet u geodeziji 3. utorak 18.09. 13.00 2
8. Geodetske mreže u državnom premeru 3. utorak 18.09. 9.00 2
9. Geodetske mreže u inženjerstvu 3. utorak 18.09. 9.00 2
10. Matematika 1 1. sreda 19.09. 9.00 2
11. Merna nesigurnost 2. sreda 19.09. 13.00 2
12. Geoinformacioni sistemi 3. sreda 19.09. 9.00 3
13. Informatika za inženjere 1. četvrtak 20.09. 13.00 3
14. Osnove inženjerske geodezije 2. četvrtak 20.09. 9.00 2, 3
15. Fotogrametrija i daljinska detekcija 3. četvrtak 20.09. 9.00 4
16. Tehnički engleski 1. petak 21.09. 11.00 Građ.
odsek
17. Osnovi fotogrametrije 2. petak 21.09. 11.00 2
18. Geodetska metrologija 3. petak 21.09. 9.00 3
19. Matematika 2 1. ponedeljak 24.09. 9.00 2
20. Praktična geodezija 2 2. ponedeljak 24.09. 12.00 2,4
21. Inženjerska geodezija 3. utorak 25.09. 9.00 2
22. Primena računara 1,2. utorak 25.09. 10.00 RC
23. Uređenje zemljišne teritorije 3. sreda 26.09. 12.00 3
24. Geodetski premer 1 1. sreda 26.09. 10.00 2
25. Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom 1. četvrtak 27.09. 13.00 2
26. Savremene geodetske tehnologije 3. četvrtak 27.09. 13.00 3
27. Geodetski premer 2 2. četvrtak 27.09. 9.00 2
28. Geodetski planovi 1.,2. petak 28.09. 9.00 3
29. Katastar vodova 3. petak 28.09. 9.00 4

Crvenom bojom su označeni termini kod kojih je došlo do izmena
od dana objavljivanja rasporeda ispita.

 

NAPOMENE:

  • PRIJAVLJIVANJE ISPITA:   11., 12, 13. i 14. 09. 2018. GODINE.
  • PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO U NAVEDENIM TERMINIMA.
  • PPRIJEVE SE PRIMAJU SAMO UZ INDEKS.
  • PRIJAVA ISPITA ĆE SE VRŠITI UZ DOKAZ O UPLAĆENIM SVIM DOSPELIM RATAMA ŠKOLARINE ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU.
  • NA ISPITU JE OBAVEZNO DATI NA UVID I INDEKS I LIČNU KARTU (ILI PASOŠ).

 

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - ŠKOLSKA 2017/2018. GODINA