Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Raspored ispita · Geodetski odsek

 OKTOBARSKI   ISPITNI   ROK 
ŠKOLSKA 2016/2017. GODINE

R.b. PREDMET Godina Dan Datum Vreme Sala
1. Geodetski zadaci u državnom premeru i katastru 3. petak 15.09. 12.00 kab.1
2. Geodetski zadaci u primenjenoj geodeziji 3 petak 15.09. 9.00 kab.5
3. Fotogrametrija i daljinska detekcija 3. petak 15.09. 9.00 3
4. Geoinformacioni sistemi 3. petak 15.09. 12.00 2
5. Geodetski planovi 2. petak 15.09. 12.00 2
6. Geodetski premer 1 1. petak 15.09. 9.00 2,
7. Geodetske mreže u državnom premeru 3. ponedeljak 18.09. 9.00 2,3
8. Geodetske mreže u inženjerstvu 3. ponedeljak 18.09. 9.00 2,3
9. Osnovi fotogrametrije 2. ponedeljak 18.09. 9.00 4
10. Fizika 1. ponedeljak 18.09. 14.00 2
11. Matematika 1 1. utorak 19.09. 9.00 2
12. Osnove inženjerske geodezije 2. utorak 19.09. 13.00 2, 4
13. Državni premer i osnovi katastra 2. utorak 19.09. 15.00 3
14. Katastar nepokretnosti 3. utorak 19.09. 12.00 3
15. Praktična geodezija 1 1. sreda 20.09. 9.00 2
16. Zakonski propisi i menadžmet u geodeziji 3. sreda 20.09. 12.00 4
17. Uređenje zemljišne teritorije 3. sreda 20.09. 9.00 3
18. Račun izravnanja 2 sreda 20.09. 13.00 2 i 3
19. Merna nesigurnost 2. četvrtak 21.09. 10.00 2
20. Matematika 2 1. četvrtak 21.09. 9.00 2  i 3
21. Informatika za inženjere 1.  petak 22.09. 9.00 3
22. Praktična geodezija 2 2. petak 22.09. 12.00 2,3
23. Inženjerska geodezija 3. petak 22.09. 9.00 2
24. Tehnički engleski 1. ponedeljak 25.09. 12.00 Građ. odsek
25. Primena računara 2. ponedeljak 25.09. 10.00 RC
26. Geodetska metrologija 3. utorak 26.09. 9.00 4
27. Katastar vodova 3. sreda 27.09. 12.00 2
28. Savremene geodetske tehnologije 3. četvrtak 28.09. 12.00 2
29. Globalni sistem pozicioniranja 3. četvrtak 28.09. 12.00 2
30. Geodetski premer 2 2. četvrtak 28.09. 9.00 2
31. Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom 1. petak 29.09. 9.00 2
32. Osnovi građevinarstva 3 petak 29.09. 9.00 4

Crvenom bojom su označeni predmeti kod kojih je došlo
do izmena od dana objavljivanja rasporeda ispita.

 

NAPOMENE:

  • PRIJAVLJIVANJE ISPITA:    11., 12., 13. i 14. 09. 2017. GODINE.
  • PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO U NAVEDENIM TERMINIMA.
  • PRIJEVE SE PRIMAJU SAMO UZ INDEKS.
  • PRIJAVA ISPITA ĆE SE VRŠITI UZ DOKAZ O UPLAĆENIM SVIM DOSPELIM RATAMA ŠKOLARINE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU.
  • NA ISPITU JE OBAVEZNO DATI NA UVID I INDEKS I LIČNU KARTU (ILI PASOŠ).      

 

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK - ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE