ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Распоред испита · Геодетски одсек

J У Н С К И   И С П И Т Н И   Р О К
ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ПРИЈАВА ИСПИТА:

  • Од 08.06. до 11.06.2020.
  • Пријављивање испита је електронски, на сајту ВГГШ, кликом на линк.

НАПОМЕНЕ:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА ЗА ШКОЛАРИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ.
  • НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО НА УВИД ПОКАЗАТИ ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ.
Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Геодетски задаци у државном премеру и катастру 3. петак 12.06. 9.00 каб.1
2. Геодетски задаци у примењеној геодезији 3. петак 12.06. 9.00 каб.5
3. Државни премер и основи катастра 2. петак 12.06. 10.00 2
4. Уређење земљишне територије 3. петак 12.06. 10.00 3
5. Геоинформациони системи 3. петак 12.06. 10.00 РЦ
6. Нацртна геометрија са централном пројекцијом 1. петак 12.06. 13.00 2
7. Геодетски планови 1. понедељак 15.06. 13.00 2,4
8. Технички енглески 2. понедељак 15.06. 13.00 Грађ.
одсек
9. Геодетске мреже 2. понедељак 15.06. 9.00 2,3
10. Геодетске мреже у државном премеру 3. понедељак 15.06. 9.00 2,3
11. Геодетске мреже у инжењерству 3. понедељак 15.06. 9.00 2,3
12. Математика 1 1. уторак 16.06. 9.00 2
13. Мерна несигурност 2. уторак 16.06. 12.00 2,3
14. Савремене геодетске технологије 3. уторак 16.06. 9.00 4
15. Геопросторне базе података 3. среда 17.06. 9.00 RC
16. Геодетски премер 1 1. среда 17.06. 9.00 2 и 4
17. Катастар непокретности 3. среда 17.06. 13.00 3
18. Инжењерска геодезија 3. среда 17.06. 13.00 2
19. Основи фотограметрије 2. среда 17.06. 9.00 3
20. Геодезија 1 1. четвртак 18.06. 9.00 2, 3
21. Практична геодезија 1 1. четвртак 18.06. 9.00 2, 3
22. Основе инжењерске геодезије 2. четвртак 18.06. 12.00 2, 3 и 4
23. Фотограметрија и даљинска детекција 3. четвртак 18.06. 9.00 РЦ
24. Геодетска метрологија 3. четвртак 18.06. 9.00 4
25. Математика 2 1. петак 19.06. 9.00 2,3
26. Геодезија 2 2. петак 19.06. 12.00 2,3
27. Практична геодезија 2 2. петак 19.06. 12.00 2,3
28. Законски прописи и менаџмент у геодезији 3. петак 19.06. 15.00  
29. Основи грађевинарства 3. субота 20.06. 11.00 Грађ.
одсек
30. Физика       1. понедељак 22.06. 13.00 2
31. Рачун изравнања 2. понедељак 22.06. 9.00 2 и 3
32. Информатика за инжењере 1. уторак 23.06. 9.00 2
33. Геодетски премер 2 2. уторак 23.06. 12.00 3 и 4
34. Примена рачунара 1. среда
24.06.
У РЦ према посебном плану на сајту и огласној табли

 

JУЛСКИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ