ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Распоред испита · Геодетски одсек

J У Л С К И   И С П И Т Н И   Р О К
ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ПРИЈАВА ИСПИТА:

  • • Од 18.06. до 24.06.2020.
  • Пријављивање испита је електронски, на сајту ВГГШ, кликом на линк.

НАПОМЕНЕ:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА ЗА ШКОЛАРИНУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ.
  • НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО НА УВИД ПОКАЗАТИ ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ.
Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Геодетски задаци у државном премеру и катастру 3. четвртак 25.06. 9.00 каб.1
2. Геодетски задаци у примењеној геодезији 3. четвртак 25.06. 9.00 каб.5
3. Државни премер и основи катастра 2. четвртак 25.06. 10.00 2
4. Уређење земљишне територије 3. четвртак 25.06. 10.00 3
5. Геоинформациони системи 3. четвртак 12.06. 10.00 РЦ
6. Нацртна геометрија са централном пројекцијом 1 четвртак 25.06. 13.00 2
7. Геодетски планови 1. петак 26.06. 13.00 2,4
8. Технички енглески 2. петак 26.06. 13.00 Грађ.
одсек
9. Геодетске мреже 2. петак 26.06. 9.00 2,3
10. Геодетске мреже у државном премеру 3. петак 26.06. 9.00 2,3
11. Геодетске мреже у инжењерству 3. петак 26.06. 9.00 2,3
12. Математика 1 1. понедељак 29.06. 9.00 2
13. Мерна несигурност 2. понедељак 29.06. 12.00 2,3
14. Савремене геодетске технологије 3. понедељак 29.06. 9.00 4
15. Геопросторне базе података 3. уторак 30.06. 9.00 RC
16. Геодетски премер 1 1. уторак 30.06. 9.00 2 и 4
17. Катастар непокретности 3. уторак 30.06. 13.00 3
18. Инжењерска геодезија 3. уторак 30.06. 13.00 2
19. Основи фотограметрије 2. уторак 30.06. 9.00 3
20. Геодезија 1 1. среда 01.07. 9.00 2, 3
21. Практична геодезија 1 1. среда 01.07. 9.00 2, 3
22. Основе инжењерске геодезије 2. среда 01.07. 12.00 2, 3 и 4
23. Фотограметрија и даљинска детекција 3. среда 01.07. 9.00 РЦ
24. Геодетска метрологија 3. среда 01.07. 9.00 4
25. Математика 2 1. четвртак 02.07. 9.00 2,3
26. Геодезија 2 2. четвртак 02.07. 12.00 2,3
27. Практична геодезија 2 2. четвртак 02.07. 12.00 2,3
28. Законски прописи и менаџмент у геодезији 3. четвртак 02.07. 16.00 3
29. Физика       1. петак 03.07. 13.00 2
30. Рачун изравнања 2. петак 03.07. 9.00 2 и 3
31. Основи грађевинарства 3. субота 04.07. 11.00 Грађ.
одсек
32. Информатика за инжењере 1. понедељак 06.07. 9.00 2
33. Геодетски премер 2 2. понедељак 06.07. 12.00 3 и 4
34. Примена рачунара 1. уторак
07.07.
У РЦ према посебном плану на сајту и огласној табли

 

JУНСКИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ