GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Распоред испита · Геодетски одсек

J У Л С К И   И С П И Т Н И   Р О К
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНЕ

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Геодетски задаци у државном премеру и катастру 3. понедељак 17.06. 9.00 каб.1
2. Геодетски задаци у примењеној геодезији 3. понедељак 17.06. 9.00 каб.5
3. Информатика за инжењере 1. понедељак
17.06.
У РЦ према посебном
плану на огласној табли
4. Геодетске мреже 2. понедељак 17.06. 9.00 2,3
5. Геодетске мреже у државном премеру 3. понедељак 17.06. 9.00 2,3
6. Геодетске мреже у инжењерству 3. понедељак 17.06. 9.00 2,3
7. Државни премер и основи катастра 2. уторак 18.06. 13.00 3
8. Физика 1. уторак 18.06. 13.00 2
9. Геодетска метрологија 3. уторак 18.06. 9.00 2
10. Геодезија 1 1. среда 19.06. 9.00 2, 3
11. Практична геодезија 1 1. среда 19.06. 9.00 2, 3
12. Мерна несигурност       2. среда 19.06. 13.00 2
13. Савремене геодетске технологије 3. среда 19.06. 9.00 4
14. Катастар водова 3. среда 19.06. 9.00 каб. 4
15. Математика 1 1. четвртак 20.06. 9.00 2
16. Технички енглески 2. четвртак 20.06. 13.00 Грађ. одсек
17. Катастар непокретности 3. четвртак 20.06. 12.00 3
18. Основе инжењерске геодезије 2. петак 21.06. 9.00 2, 4
19. Фотограметрија и даљинска детекција 3. петак 21.06. 9.00 3
20. Геодетски планови 1. петак 21.06. 12.00 2
21. Уређење земљишне територије 3. петак 21.06. 12.00 РЦ2
22. Основи грађевинарства 3 субота 22.06. 9.00 Грађ. одсек
23. Примена рачунара 1. понедељак
24.06.
У РЦ према посебном
плану на огласној табли
24. Геодезија 2 2. понедељак 24.06. 9.00 2,3
25. Практична геодезија 2 2. понедељак 24.06. 9.00 2,3
26. Законски прописи и менаџмент у геодезији 3. понедељак 24.06. 15.00 3
27. Математика 2 1. уторак 25.06. 9.00 2 и 3
28. Рачун изравнања 2. уторак 25.06. 13.00 2 и 3
29. Геоинформациони системи 3. уторак 25.06. 12.00 4
30. Геодетски премер 1 1. среда 26.06. 12.00 2,3
31. Основи фотограметрије 2. среда 26.06. 9.00 3
32. Инжењерска геодезија 3. четвртак 27.06. 9.00 3
33. Геодетски премер 2 2. четвртак 27.06. 12.00 2
34. Нацртна геом. са централном пројекцијом 1 четвртак 27.06. 9.00 2

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.

 

ПРИЈАВА ИСПИТА:

  • II и III година студија 12. и 13. јуна 2019. године.
  • I година студија 14. јуна 2019. године.

НАПОМЕНЕ:

  • ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА;
  • ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС;
  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О УПЛАТИ ЧЕРВРТЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
  • НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО НА УВИД ПОКАЗАТИ ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ.

УПРАВА ГЕОДЕТСКОГ ОДСЕКА


 

JУНСКИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ