Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Procedure i postupci u katastru nepokretnosti


Datum
objavljivanja
Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite predavanja (desni click>save link as...)
Veličina
dokumenta
27.05.2016. Pisana predavanja (usmeni deo ispita) 1176 kb


 


Preuzmite obrazac za specijalističku praksu (49 kb) 
(desni click>save link as...)