Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
27.05.2016. Писана предавања (усмени део испита) 1176 kb
27.05.2016. Испитна питања за усмени део испита 2015/16.   131 kb
25.04.2013. Питања за тест - 2013   110 kb
Задаци за специјалистичку праксу:
13.04.2013. Пројектовање - израда техничке документације у области ДКП-а     61 kb
13.04.2013. Пројектовање - израда техничке документације у области
катастра водова
    61 kb
13.04.2013. а) Одржавање катастра непокретности ( у оквиру РГЗ-а)   308 kb
13.04.2013. б) Одржавање катастра непокретности
(у оквиру геодетске организације)
  418 kb

 

27.05.2016.

Испитна питања за усмени део испита за предмет Процедуре и поступци у КН. 2015/16