Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
03.03.2016. Литература 100 kb

 

03.03.2016.

Студијски програм: КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И КАТАСТАР ВОДОВА
Предмет: Информациони системи за катастар непокретности

Литература: