22.06.2019.

Писмени испит одржан 22.06.2019. год. НИЈЕ ПОЛОЖИО НИКО од студената који су исти полагали.

Увид у радове: ПОНЕДЕЉАК 24.06.2019. год. од 1000 до 1100 часова.

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић 


 

01.06.2019.

Писмени испит одржан 01.06.2019. год. су положили следећи студенти:

Р.б. Презиме и име бр. индекса Оцена
1 Томић Данијел С 46/15 7
2 Мандић Дарко С 12/16 7
3 Бошковић Никола С 20/16 6
4 Еленков Никола С 45/16 7
5 Ђурковић Милош С 49/16 7

Увид у радове и уписивање оцена: УТОРАК 04.06.2019. год. од 1100 до 1145 часова.

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић 


 

14.04.2019.

Писмени испит одржан 13.04.2019. год. су положили следећи студенти:

Р.б. Презиме и име бр. индекса Оцена
1 Стојменовић Стефан С 34/16 6

Увид у радове и уписивање оцена: ЧЕТВРТАК 18.04.2019. год. од 1500 до 1600 часова.

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић