05.10.2019.

Писмени испит одржан 05.10.2019. год. НИЈЕ ПОЛОЖИО НИКО од студената који су исти полагали.

Увид у радове: СРЕДА 09.10.2019. год. од 1015 до 1100 часова.

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић 


 

03.10.2019.

Писмени испит одржан 03.10.2019. год. су положили следећи студенти:

Р.б. Презиме и име бр.индекса бр. поена
1 Исаиловић Никола С 15/14 

Увид у радове и уписивање оцена: СУБОТА 05.10.2019. год. од 1100 до 1200 часова.

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић 


 

15.09.2019.

Писмени испит одржан 14.09.2019. год. су положили следећи студенти:

Р.б. Презиме и име бр. индекса Оцена
1 Минић Зоран С 31/16 7

Увид у радове и уписивање оцена: УТОРАК 17.09.2019. год. од 1100 до 1145 часова.

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић