22.06.2019.

Колоквијум одржан 22.06.2019. год. НИЈЕ ПОЛОЖИО НИКО од студената који су исти полагали.

Увид у радове: ПОНЕДЕЉАК 24.06.2019. год. од 1000 до 1100 часова.

Следећи термин за полагање колоквијума је термин полагања писменог дела испита у наредном испитном року.

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић 


 

01.06.2019.

Колоквијум одржан 01.06.2019. год. су положили следећи студенти:

Р.б. Презиме и име бр. индекса Оцена
1 Минић Зоран С 31/16 20

Увид у радове: УТОРАК 04.06.2019. год. од 1100 до 1145 часова.

Следећи термин за полагање колоквијума је термин полагања писменог дела испита у наредном испитном року.

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић 


 

14.04.2019.

Колоквијум одржан 13.04.2019. год. су положили следећи студенти:

Р.б. Презиме и име бр. индекса бр. поена
1 Еленков Никола С 45/16 20
2 Ђурковић Милош С 49/16 30

Увид у радове: ЧЕТВРТАК 18.04.2019. год. од 1500 до 1600 часова.

Следећи термин за полагање колоквијума је термин полагања писменог дела испита у наредном испитном року.

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић