03.10.2019.

Колоквијум одржан 03.10.2019. год. НИЈЕ ПОЛОЖИО НИКО од студената који су исти полагали.

Увид у радове: СУБОТА 05.10.2019. год. од 1100 до 1200 часова.

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић 


 

15.09.2019.

Колоквијум одржан 14.09.2019. год. су положили следећи студенти:

Р.б. Презиме и име бр. индекса Оцена
1 Мицић Мартин С 68/13 20
2 Исаиловић Никола С 15/14 20

Увид у радове: УТОРАК 17.09.2019. год. од 1100 до 1145 часова.

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић