Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Račun izravnanja


R.b. Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite materijal (desni click>save link as...)
Veličina
dokumenta
1 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2017. godine 122 kb
2 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2012. godine 185 kb
3 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2007. godine 146 kb

 

O B A V E Š T E NJ E

R A Č U N   I Z R A V N A NJ A   2012/2013

LITERATURA
J. Nedeljković Ostojić: Metod najmanjih kvadrata u geodeziji, knjiga, Beograd, 2010.
J. Nedeljković Ostojić
S. Ivanković:   Metod najmanjih kvadrata u geodeziji, Radna sveska, Beograd, 2011.

AKTIVNOSTI U TOKU NASTAVE:

 • Student prisustvuje časovima predavanja i vežbi, prema rasporedu časova.
  Prisustvo časovima vežbi je obavezno, osim za zaposlene studente koji su priložili potvrdu organizacuje u kojoj rade. Ostali studenti mogu izostati 3 puta u toku semestra.
 • U Radnoj svesci nastavnik zadaje potrebne parametre za izradu zadataka. Student samostalno i svojeručno izradjuje ove zadatke i potpisuje svaki zadatak.

NAPOMENA: Prve tri nedelje letnjeg semestra nastava za predmet Račun Izravnanja obavlja se dvaput nedeljno, ponedeljkom i četvrtkom, prema rasporedu časova.

Ocena za predmet Račun izravnanja formira se na sledeći način :

  1.aktivnosti u toku nastave

 • overa samostalno urađenih zadataka u Radnoj svesci
  (nije uslov za izlazak na ispit)                                                                0-15 poena
 • 2.predispitne obaveze

 • rezultati testa
  (odgovara se na teorijska pitanja i osnovno o
  izradi zadataka), nije dozvoljena literatura                                          0-35 poena
 • 3.ispit

 • ispit – pismeni deo (izrađuju se zadaci)
  dozvoljeno je korišćenje sopstvene Radne sveske i knjige           0-50 poena  
 •             

  Datum i vreme održavanja Testa biće naknadno objavljeno (po pravilu Test će biti održan u pretposlednjoj nedelji nastave). Student treba da ostvari najmanje 15 poena na testu da bi imao pravo izlaska na pismeni ispit.


Beograd, 18.02.2013.

Predmetni nastavnik
dr Jasmina Nedeljković


 

Predmet: Račun izravnanja

TEME- 2011/2012:

 • Uvod u izravnanje, princip najmanjih kvadrata, linearne i nelinearne funkcije u modelu
 • Posredno izravnanje, uvodne napomene.
  Težine i kofaktori, matrice težina i kofaktora. Primeri.
 • Posredno izravnanje 1D mreža, jednačine popravaka. Primer.
  Posredno izravnanje 2D mreža, jednačine popravaka za merene dužine. Primer.
 • Posredno izravnanje 2D mreža jednačine popravaka za orjentisane pravce. Primer.
  Posredno izravnanje 2D mreža jednačine popravaka za opažane pravce. Primer.
 • Posredno izravnanje 2D mreža jednačine popravaka za merene uglove. Primer.
  Postupak posrednog izravnanja.
 • Usklađivanje jedinica i težina u izravnanju.
  Primeri.
 • Posredno 3D izravnanje, uvodne napomene.tema nije obavezna
  Osnove posrednog 3D izravnanja, jednačine popravaka za kosu dužinu, za horizontalni pravac i vertikalni ugao. Primer. tema nije obavezna
 • Uslovno izravnanje, uvodne napomene.
  1D mreža uslovne jednačine. Primer.
 • 2D mreža, uslovna jednačina trougla, uslovna jednačina mnogougla, uslovna jednačina poligona. Primer.
 • 2D mreža, sinusna uslovna jednačina, bazisna uslovna jednačina. Primeri.
 • Postupak uslovnog izravnanja. Primeri.

U Beogradu, 27.02.2012.

dr Jasmina Nedeljković