Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Primena računara


R.b. Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite materijal (desni click>save target as)
Veličina
dokumenta
1 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2012. godine 190 kb
2 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2007. godine 168 kb

 

17.10.2014.

Obaveštenja o ispitu iz PRIMENE RAČUNARA

Studenti koji polažu ispit moraju da ispune sledeće uslove:

  • da urade i odbrane vežbe iz PRAKTIKUMA, osam vežbi: I, III, IV-VIII i IX.
    Svaka vežba donosi maksimalno 4 poena.
  • Da samostalno urade i odbrane  zadatke:

I zadatak sastoji se iz 2 dela, svaki po 4 poena, maksimalno 8 poena.
II zadatak maksimalno 8 poena.

Studenti koji su ispunili prethodna 2 uslova mogu da prijave ispit. 
U skladu sa uslovima svi studenti koji nameravaju da polažu ispit u Januarsko/ Februarskom roku moraju da se prijave nadležnom nastavniku u cilju organizacije odbrane vežbi i praktičnog zadatka.

  • Svi studenti koji su ove školske godine prvi put upisani u II godinu se raspoređuju po grupama za vežbe, na koje su obavezni da dolaze bez izostanaka. Smatra se da su studenti koji drugi, treći put upisuju drugu godinu već ispunili sve uslove izlaska na ispit. Ukoliko to nije slučaj ovi studenti treba da se prijave za vežbe.
  • Zaposleni studenti imaju mogućnost da budu oslobođeni obaveznog prisustva  i da svoje obaveze završe na konsultacijama, u sažetom vremenu. Prijava za ovaj način sticanja uslova je DO 1.NOVEMBRA.

Studenti koji ne obave sve potrebne vežbe do kraja decembra, tj. ne odbrane samostalno urađene zadatke do ispitnog roka Jan/Febr. preostale obaveze mogu da završe na konsultacijama u letnjem semestru, tako da su spremni za izlazak na ispit u Junskom ili sledećem roku.

Zvezdana Jeličić