07.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ          

У току школске 2018/19. године на вежбама из предмета
ГЕОДЕЗИЈА 1 биће обрађено следеће градиво:

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

У Београду, 08. 10. 2018. год.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК
мр Оливера Васовић, дипл. инж. геод.