06.10.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ          

У току школске 2019/20. године на вежбама из предмета
ГЕОДЕЗИЈА 1 биће обрађено следеће градиво:

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

У Београду, 07. 10. 2019. год.

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК
мр Оливера Васовић, дипл. геод. инж.