ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Геодезија 1 (Практична геодезија 1)


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 155 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 204 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 157 kb

 

Предавања:

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
12.10.2020. Предавање 1  (Понедељак 12.10.2020.) 943 kb
18.10.2020. Предавање 2  (Понедељак 19.10.2020.) 589 kb
25.10.2020. Предавање 3  (Понедељак 26.10.2020.) 610 kb
31.10.2020. Предавање 4  (Понедељак 02.11.2020.) 677 kb
06.11.2020. Предавање 5  (Понедељак 09.11.2020.) 553 kb
15.11.2020. Предавање 6  (Понедељак 16.11.2020.) 1.5 MB
21.11.2020. Предавање 7  (Понедељак 23.11.2020.) 484 kb
28.11.2020. Предавање 8  (Понедељак 30.11.2020.) 514 kb
06.12.2020. Предавање 9  (Понедељак 07.12.2020.) 1.1 MB
13.12.2020. Предавање 10  (Понедељак 14.12.2020.) 431 kb
20.12.2020. Предавање 11  (Понедељак 21.12.2020.) 479 kb

 

05.10.2020.

ГЕОДЕЗИЈА 1
- ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ -

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАСТАВИ И ОБАВЕЗАМА СТУДЕНАТА:

 • У оквиру сваке групе за вежбе, студенти ће бити подељени на Секције за теренске вежбе.
 • Обавештење о садржају теренских и рачунских вежби: Огласна табла предмета, Скриптарница геодетског одсека и web site Школе: http://www.vggs.rs
 • У првом делу семестра се обављају теренске, а у другом делу семестра рачунске вежбе.
 • Примерак Елабората се налази у Скриптарници геодетског одсека.
 • За присуство на часу вежби је обавезно имати џепни рачунар и Елаборат уредно спакован у одговарајућу фасциклу са унапред припремљеним градивом за планирани час вежби.
 • Све вежбе (теренске и рачунске) морају бити одбрањене.
 • Вежбе се оцењују са максимум 2 поена.
 • Максималан број поена (2 поена) се добија само на часу када се ради планирана вежба.
 • У првој следећој недељи вежбања добија се 1 поен за одбрањену вежбу, а потом се вежба мора одбранити, али се добија нула поена.
 • За уредно похађање и активност на вежбама, на крају семестра се може добити максимум 5 поена.
 • Укупан број поена које студент може да освоји на вежбама износи 20, плус 5 поена за уредност похађања и активност на вежбама.
 • Минималан број поена који студент мора да освоји на вежбама је 10.
 • Колоквијум : у месецу Јануару 2021. год.
 • Услов за излазак на Колоквијум: одбрањене све вежбе (теренске и рачунске) и минимум укупно освојених 10 поена.
 • Усмени испит је обавезан за све студенте.

3. ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СТУДЕНТЕ::

 • Запослени студенти не морају да присуствују вежбама, али морају одбранити све вежбе (теренске и рачунске).
 • Запослени студенти морају копију Потврде о запослењу доставити најкасније до 06.11.2020. предметном наставнику или сараднику на предмету (лично или на email).
 • Запослени студенти морају одбранити теренске и рачунске вежбе код предметног наставника или сарадника на предмету најкасније до термина који ће бити накнадно и благовремено истакнут на огласној табли предмета и Web site-u школе.

4. КОНТАКТ ПОДАЦИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ:

 • За све додатне информације студенти могу да контактирају предметног наставника и сараднике на email адресу:

мр Оливера Васовић – контакт email: oliveravasovic@vggs.rs
Марија Димитријевић Јовић – контакт email: dimitrijevicmarija@vggs.rs
Александар Стаменов – контакт email: aleksandarstamenov@vggs.rs


У Београду, 05. 10. 2020. год.

Предметни наставник:
мр Оливера Васовић, дипл. геод. инж.