ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Geodezija 1 (Praktična geodezija 1)


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 155 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 204 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 157 kb

 

06.10.2019.

ГЕОДЕЗИЈА 1
– ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ -

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАСТАВИ И ОБАВЕЗАМА СТУДЕНАТА:

 • У оквиру сваке групе за вежбе, студенти ће бити подељени на Секције за теренске вежбе.
 • Наставни план и програм: Скриптарница геодетског одсека
 • Обавештење о садржају теренских и рачунских вежби: Огласна табла предмета, Скриптарница геодетског одсека и web site Школе: http://www.vggs.rs
 • У првом делу семестра се обављају теренске, а у другом делу семестра рачунске вежбе.
 • Примерак Елабората се налази у Скриптарници геодетског одсека.
 • За присуство на часу вежби је обавезно имати џепни рачунар и Елаборат уредно спакован у одговарајућу фасциклу са унапред припремљеним градивом за планирани час вежби.
 • Све вежбе (теренске и рачунске) морају бити одбрањене.
 • Вежбе се оцењују са максимум 2 поена.
 • Максималан број поена (2 поена) се добија само на часу када се ради планирана вежба.
 • У првој следећој недељи вежбања добија се 1 поен за одбрањену вежбу, а потом се вежба мора одбранити, али се добија нула поена.
 • За уредно похађање и активност на вежбама, на крају семестра се може добити максимум 5 поена.
 • Укупан број поена које студент може да освоји на вежбама износи 20, плус 5 поена за уредност похађања и активност на вежбама.
 • Минималан број поена који студент мора да освоји на вежбама је 10.
 • Максималан број изостанака са вежби у току трајања семестра је 3.
 • Колоквијум : у месецу Јануару 2020. год.
 • Услов за излазак на Колоквијум: одбрањене све вежбе (теренске и рачунске) и минимум укупно освојених 10 поена.
 • Усмени испит је обавезан за све студенте.

3. ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СТУДЕНТЕ::

 • Запослени студенти не морају да присуствују вежбама, али морају одбранити све вежбе (теренске и рачунске).
 • Запослени студенти морају копију Потврде о запослењу доставити најкасније до 08.11.2019. предметном наставнику или сараднику на предмету.
 • Запослени студенти морају одбранити теренске и рачунске вежбе код предметног наставника или сарадника на предмету најкасније до термина који ће бити накнадно и благовремено истакнут на огласној табли предмета и Web site-u школе.


У Београду, 07. 10. 2019. год.

Предметни наставник:
мр Оливера Васовић, дипл. геод. инж.