05.09.2018.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА У
СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ
у школској 2017/18. години

П Предавања Е Елаборат
В Вежбе К Колоквијум
Р.б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Бр.
инд.
Год.
уписа
П В Е К Укупно
[1]
Испит Укупно
[2]
Оцена
1 Ђенић Добривоје 86 10 - - 8 35 43 38 81 9
2 Милановић Марко 80 15 1 1 5 20 27 21 48 5
3 Петровић Михаило 94 15 1 1 5 26 33 19 52 6
4 Гавриловић Стефан 6 16 2 3 8 20 33 38 71 8
5 Каблар Андреја 7 16 2 3 5 31 41 15 56 6
6 Бабић Марина 8 16 2 2 5 20 29 23 52 6
7 Глигорић Милица 9 16 2 3 10 30 45 36 81 9
8 Дебељак Михаило 16 16 2 3 7 34 46 17 63 7
9 Цветковић Сања 18 16 2 2 10 26 40 21 61 7
10 Јовичић Милена 19 16 2 3 10 37 52 29 81 9
11 Спасић Матеја 20 16 2 2 7 34 45 16 61 7
12 Кудуз Милош 25 16 2 2 8 21 33 30 63 7
13 Петровић Иван 26 16 1 2 7 39 49 8 57 6
14 Радовић Стефан 31 16 1 0 6 28 35 16 51 6
15 Јованић Немања 32 16 2 3 9 30 44 17 61 7
16 Цакић Милан 38 16 2 2 8 30 42 17 59 6
17 Бугарић Вељко 40 16 1 3 7 31 42 19 61 7
18 Кенђелић Даница 45 16 2 3 8 33 46 12 58 6
19 Радовановић Младен 48 16 2 3 8 22 35 13 48 5
20 Генчев Алекса 51 16 1 2 5 29 37 29 66 7
21 Лазовић Урош 54 16 2 3 7 31 43 12 55 6
22 Јосиповић Раде 56 16 1 0 7 34 42 21 63 7
23 Гигов Давид 60 16 - - 8 26 34 24 58 6
24 Миздрак Саша 72 16 2 3 8 25 38 19 57 6
25 Николић Никола 73 16 2 2 7 32 43 16 59 6
26 Анђелковић Милош 74 16 2 2 5 31 40 31 71 8
27 Гомбар Маја 78 16 2 3 10 39 54 43 97 10
28 Вучковић Урош 80 16 2 3 7 30 42 19 61 7
29 Михајлов Михајло 92 16 1 1 9 20 31 20 51 6
30 Чоловић Лазар 106 16 2 3 10 38 53 13 66 7
31 Продановић Сунчица 118 16 2 3 9 38 52 41 93 10
Prosečno 1.72 2.28 7.52 29.68 40.94 22.35 63.29 6.94

Напомена:

Предметни наставник
др Славољуб Томић