03.09.2019.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА У
СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ
у школској 2018/19. години

П Предавања Е Елаборат
В Вежбе К Колоквијум
Р.б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Бр.
инд.
Год.
уписа
П В Е К Укупно
[1]
Испит Укупно
[2]
Оцена
1 Ђуран Илија 75 13       27 27 7 34 5
2 Ребић Матија 51 15 2 1 7 38 48      
6 Живановић Немања 4 17 2 3 9 32 46      
7 Цветковић Урош 6 17 2 2 5 20 29 22 51 6
8 Васиљевић Милица 8 17 1 2 7 23 33 30 63 7
9 Росић Марко 9 17 2 1 9 30 42 15 57 6
11 ПавловићСрећко 20 17 2 3 9 28 42      
12 Паповић Никола 24 17 2 1 10 25 38 33 71 8
14 Ђурђевић Александра 30 17 1 3 8 23 35 16 51 6
15 Милићевић Анђела 33 17 1 1 6 28 36 26 62 7
17 Јовановић Јелена 37 17 2 3 9 25 39 24 63 7
18 Милосављевић Катарина 41 17 2 3 10 31 46 20 66 7
19 Кашерић Лука 47 17 0 1 6 29 36 15 51 6
20 Стевановић Александра 48 17 2 3 6 31 42 20 62 7
21 Стојановић Стефан 51 17 2 1 9 27 39 15 54 6
22 Живковић Андрија 52 17 2 2 9 23 36      
23 Савић Игор 61 17 2 1 6 29 38      
24 Васић Катарина 62 17 0 0 8 24 32 41 73 8
25 Бараћ Младен 67 17 2 3 6 20 31 15 46 5
26 Јаћимовић Стефан 68 17 2 1 9 26 38 14 52 6
27 Везмар Милош 75 17 0 0 8 28 36 16 52 6
28 Марковић Ивана 76 17 2 1 6 23 32      
29 Павић Никола 81 17 2 1 7 28 38 28 66 7
30 Јањић Никола 86 17 2 2 8 28 40      
31 Богићевић Александар 95 17 2 1 9 26 38 23 61 7
32 Милић Стефан 96 17 2 2 10 33 47 14 61 7
33                      
Просечно 1.64 1.68 7.84 27.12 37.85 20.74 57.68 6.53

Напомена:

Предметни наставник
др Славољуб Томић