23.05.2019.

РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА
школске 2018/19. године

П Предавања Е Елаборат
В Вежбе К Колоквијум
Ред.
број
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Бр.
инд.
Год.
Уписа
П В Е К Укупно
[1]
1 Спасић Десимир 25 11 0 0 5   5
  Ребић Матија 51 15       17 17
2 Стокић Милан 21 16 2 2 5 13 22
3 Пандуров Владимир 22 16 2 2 5 3 12
  Златановски Никола 52 16       22 22
4 Вишекруна Алекса 97 16 1 Н.У. 5 8 14
5 Барјактаровић Филип 1 17 2 2 10 34 48
6 Живановић Немања 4 17 2 3 9 15 29
7 Павловић Анастасија 5 17 2 3 10 25 40
8 Цветковић Урош 6 17 2 2 5 0 9
9 Цвјетковић Милош 7 17 2 2 9 20 33
10 Васиљевић Милица 8 17 1 2 7 0 10
11 Росић Марко 9 17 2 1 9 9 21
12 Бишчић Александар 10 17 2 3 8 20 33
13 Симоновић Владимир 13 17 2 2 8 7 19
14 Живковић Михајло 16 17 2 1 7 4 14
15 Раковић Ђорђе 17 17 0 0 -   0
16 Обрадовић Ивана 18 17 0 0 10 22 32
17 Павловић Срећко 20 17 2 3 9 17 31
18 Паповић Никола 24 17 2 1 10 0 13
19 Вучковић Јована 25 17 1 1 6 5 13
20 Стојановић Стефан 26 17 1 3 9 20 33
21 Љатифи Енис 28 17 1 2 6 10 19
22 Митровић Вук 29 17 2 3 8 20 33
23 Ђурђевић Александра 30 17 1 3 8 11 23
24 Васић Маша 31 17 1 1 6 24 32
25 Бајић Милан 32 17 2 2 8 15 27
26 Милићевић Анђела 33 17 1 1 6 0 8
27 Вукојевић Јасна 34 17 2 3 9 33 47
28 Стајић Владимир 35 17 2 2 9   13
29 Јовановић Јелена 37 17 2 3 9   14
30 Тодоровић Павле 39 17 2 2 7 21 32
31 Јефтић Јелена 40 17 2 2 6   10
32 Милосављевић Катарина 41 17 2 3 10 17 32
33 Солујић Николина 44 17 1 2 6   9
34 Кашерић Лука 47 17 0 1 6 12 19
35 Стевановић Александра 48 17 2 3 6   11
36 Стојановић Стефан 51 17 2 1 9 16 28
37 Живковић Андрија 52 17 2 2 9 12 25
38 Матовић Александар 55 17 2 3 10 24 39
39 Рађен Лазар 57 17 0 Н.У. -   0
40 Петковић Ивана 58 17 0 Н.У. -   0
41 Ивковић Јована 60 17 0 Н.У. -   0
42 Савић Игор 61 17 2 1 6   9
43 Васић Катарина 62 17 0 0 -   0
44 Пејовић Никола 65 17 1 3 5 23 32
45 Крстојевић Душан 66 17 2 3 8 20 33
46 Бараћ Младен 67 17 2 3 6 10 21
47 Јаћимовић Стефан 68 17 2 1 9 8 20
48 Петровић Милош 69 17 2 2 8 29 41
49 Јанковић Милица 72 17 0 0 6 20 26
50 Николић Горан 74 17 2 1 7 4 14
51 Везмар Милош 75 17 0 0 8 2 10
52 Марковић Ивана 76 17 2 1 6 11 20
53 Секулић Сања 77 17 2 3 9 30 44
54 Самарџић Душан 78 17 0 Н.У. дорада   0
55 Толимир Алекса 80 17 2 2 6   10
56 Павић Никола 81 17 2 1 7 18 28
57 Радаковић Драган 85 17 0 0 8 26 34
58 Јањић Никола 86 17 2 2 8   12
59 Драгаш Драгиша 91 17 0 Н.У. -   0
60 Богићевић Александар 95 17 2 1 9   12
61 Милић Стефан 96 17 2 2 10   14
62 Чукановић Никола 72 18 1 0 5 38 44
63 Мирковић Матеја 74 18 0 Н.У. -   0
64 Корићанац Предраг 77 18 2 3 9   14

Напомена:

Предметни наставник
др Славољуб Томић.


 

08.05.2019.

Обавештење о полагању колоквијума и поправног колоквијума:

Колоквијум из предмета Основи фотограметрије и поправни колоквијум из предмета Фотограметрија и даљинска детекција ће се одржати у петак 10.05.2019. године у 9.00 часова у учионици 2. Право полагања колоквијума имају студенти који су на досадашњим предиспитним обавезама остварили минимално 7 бодова. За колоквијум је неопходно да студент има на располагању прибор за писање и одговарајући џепни рачунар.

Предметни наставник
др Славољуб Томић


 

06.05.2019.

РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА
школске 2018/19. године

Ред.
број
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Бр.
инд.
Год.
Уписа
Предавања Вежбе Елаборат
1 Спасић Десимир 25 11 0 Н.У. дорада
2 Стокић Милан 21 16 2 2 5
3 Пандуров Владимир 22 16 2 2 5
4 Вишекруна Алекса 97 16 1 Н.У. 5
5 Барјактаровић Филип 1 17 2 2 10
6 Живановић Немања 4 17 2 3 9
7 Павловић Анастасија 5 17 2 3 10
8 Цветковић Урош 6 17 2 2 5
9 Цвјетковић Милош 7 17 2 2 9
10 Васиљевић Милица 8 17 1 2 7
11 Росић Марко 9 17 2 1 9
12 Бишчић Александар 10 17 2 3 8
13 Симоновић Владимир 13 17 2 2 8
14 Живковић Михајло 16 17 2 1 7
15 Раковић Ђорђе 17 17 0 0 -
16 Обрадовић Ивана 18 17 0 0 10
17 Павловић Срећко 20 17 2 3 9
18 Паповић Никола 24 17 2 1 10
19 Вучковић Јована 25 17 1 1 6
20 Стојановић Стефан 26 17 1 3 9
21 Љатифи Енис 28 17 1 2 6
22 Митровић Вук 29 17 2 3 8
23 Ђурђевић Александра 30 17 1 3 8
24 Васић Маша 31 17 1 1 6
25 Бајић Милан 32 17 2 2 8
26 Милићевић Анђела 33 17 1 1 6
27 Вукојевић Јасна 34 17 2 3 9
28 Стајић Владимир 35 17 2 2 9
29 Јовановић Јелена 37 17 2 3 9
30 Тодоровић Павле 39 17 2 2 7
31 Јефтић Јелена 40 17 2 2 6
32 Милосављевић Катарина 41 17 2 3 10
33 Солујић Николина 44 17 1 2 6
34 Кашерић Лука 47 17 0 1 6
35 Стевановић Александра 48 17 2 3 6
36 Стојановић Стефан 51 17 2 1 9
37 Живковић Андрија 52 17 2 2 9
38 Матовић Александар 55 17 2 3 10
39 Рађен Лазар 57 17 0 Н.У. -
40 Петковић Ивана 58 17 0 Н.У. -
41 Ивковић Јована 60 17 0 Н.У. -
42 Савић Игор 61 17 2 1 6
43 Васић Катарина 62 17 0 0 -
44 Пејовић Никола 65 17 1 3 5
45 Крстојевић Душан 66 17 2 3 8
46 Бараћ Младен 67 17 2 3 6
47 Јаћимовић Стефан 68 17 2 1 9
48 Петровић Милош 69 17 2 2 8
49 Јанковић Милица 72 17 0 0 6
50 Николић Горан 74 17 2 1 7
51 Везмар Милош 75 17 0 0 8
52 Марковић Ивана 76 17 2 1 6
53 Секулић Сања 77 17 2 3 9
54 Самарџић Душан 78 17 0 Н.У. дорада
55 Толимир Алекса 80 17 2 2 6
56 Павић Никола 81 17 2 1 7
57 Радаковић Драган 85 17 0 0 8
58 Јањић Никола 86 17 2 2 8
59 Драгаш Драгиша 91 17 0 Н.У. -
60 Богићевић Александар 95 17 2 1 9
61 Милић Стефан 96 17 2 2 10
62 Чукановић Никола 72 18 1 Н.У. дорада
63 Мирковић Матеја 74 18 0 Н.У. -
64 Корићанац Предраг 77 18 2 3 9

Напомене:


 

21.04.2019.

Обавештење о предаји елабората:

Предаја елабората из предмета Основи фотограметрије за све студенте ће бити у среду 24.4.2019. године од 13:30 до 14:30 или у термину редовних вежби. Елаборате могу да предају само студенти којима су оверене све три вежбе (ово се не односи на запослене студенте). Дорада елабората, за студенте који нису завршили све вежбе, ће бити у среду 24.4.2019. године после редовних вежби.


 

27.03.2019.

РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА
пре априлског испитног рока у школској 2018/19. години

П Предавања Е Елаборат
В Вежбе К Колоквијум
Ред.
број
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Бр.
инд.
Год.
Уписа
П В Е К Укупно
[1]
  Златановски Никола 52 16 1 0 6 3 10
99 Вељић Стеван 116 16 2 2 5 6 15

Напомена:

Предметни наставник
др Славољуб Томић.


 

21.03.2019.

Обавештење о полагању поправног колоквијума:

Поправни колоквијум из предмета Основи фотограметрије и Фотограметрија и даљинска детекција ће се одржати у среду 27.03.2019. године у 9.00 часова у учионици 3.
Право полагања колоквијума имају студенти који су на досадашњим предиспитним обавезама остварили минимално 7 бодова. За колоквијум је неопходно да студент има на располагању прибор за писање и одговарајући џепни рачунар.

Предметни наставник
др Славољуб Томић


 

04.03.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ :

Обавештавају се студент IV семестра да ће у среду 06.03.2019. године уместо предавања из предмета Основи фотограметрије бити одржане вежбе, а да ће у среду 13.03.2019. године уместо вежби бити предавања.

Предметни наставник
др Славољуб Томић


 

14.01.2019.

Обавештење о полагању поправног колоквијума:

Поправни колоквијум из предмета Основи фотограметрије ће се одржати у уторак 22.01.2019. године у 9.00 часова у учионици 2. Право полагања колоквијума имају студенти који су на досадашњим предиспитним обавезама остварили минимално 7 бодова. За колоквијум је неопходно да студент има на располагању прибор за писање и одговарајући џепни рачунар.

Предметни наставник
др Славољуб Томић