25.06.2020.

Резултати испита (Јул 2020.):

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
Р.
бр.
бр.
инд.
Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО ОЦЕНА
1 17/19 Стевановић Милош 10 20     30    
2 18/19 Васовић Андрија              
3 23/19 Марковић Секуле 9 20 20 15 64 7 (седам)
4 30/19 Јуричић Немања 10 20 28 15 73 8 (осам)
5 31/19 Хусовић Елдар 10 11     21    
6 35/19 Ристић Анђела 10 12 20 15 57 6 (шест)
7 42/19 Ранђеловић Ивана 10 20 20 15 65 7 (седам)
8 47/19 Царић Андреа 5 15     20    

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део

положило 4
пало 0
6 ( шест ) 1
7 ( седам ) 2
8 ( осам ) 1
9 ( девет ) 0
10 ( десет ) 0

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.


 

12.06.2020.

Резултати испита (Јун 2020.):

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
Р.
бр.
бр.
инд.
Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО ОЦЕНА
1 5/19 Марашевић Ања 10 20     30    
2 8/19 Буразор Васа 6 20 21 19 66 7 (седам)
3 13/19 Николић Марко 10 20 20 19 69 7 (седам)
4 23/19 Марковић Секуле 9 20 6 15 50 5 (пет)
5 30/19 Јуричић Немања 10 20 0 15 45 5 (пет)
6 31/19 Хусовић Елдар 10 11     21    
7 35/19 Ристић Анђела 10 12 5 0 27 5 (пет)
8 41/19 Анастасијевић Андрија 10 20 21 15 66 7 (седам)
9 42/19 Ранђеловић Ивана 10 20 0 15 45 5 (пет)
10 43/19 Савковић Бранко 10 20 30 15 73 8 (осам)
11 46/19 Радосављевић Никола 10 13 23 20 66 7 (седам)
12 47/19 Царић Андреа 5 15 0 8 28 5 (пет)
13 70/19 Ћулибрк Никола 10 10 20 15 55 6 (шест)

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део

 
положило 6
пало 5
6 ( шест ) 1
7 ( седам ) 4
8 ( осам ) 1
9 ( девет ) 0
10 ( десет ) 0

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.


 

01.06.2020.

Резултати испита (Април 2020.):

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
Р.
бр.
бр.
инд.
Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО ОЦЕНА
1 1/19 Маринковић Миодраг 10 18 0 23 51 5 (пет)
2 2/19 Ћебић Кристијан 10 20 38 27 95 10 (десет)
3 4/19 Арсић Александар 10 20 20 21 71 8 (осам)
4 5/19 Марашевић Ања 10 20 0 3 33 5 (пет)
5 7/19 Станојевић Немања 7 20     27    
6 8/19 Буразор Васа 6 20 21 6 53 5 (пет)
7 9/19 Рољић Игор 10 20 20 16 66 7 (седам)
8 12/19 Ковачевић Верица 10 20 26 15 71 8 (осам)
9 13/19 Николић Марко 10 20 1 19 50 5 (пет)
10 14/19 Опачић Ана 10 20 20 15 65 7 (седам)
11 15/19 Станковић Александар 10 20     30    
12 18/19 Васовић Андрија              
13 19/19 Марић Јован 10 20 20 21 71 8 (осам)
14 20/19 Секуловић Миљана 10 20 40 21 91 10 (десет)
15 22/19 Коматина Дана 10 20 0 3 33 5 (пет)
16 23/19 Марковић Секуле 9 20 0 15 44 5 (пет)
17 27/19 Видојевић Огњен 3 20 0 15 38 5 (пет)
18 28/19 Цекић Никола 8 20 20 15 63 7 (седам)
19 32/19 Младеновић Миле 10 20 33 18 81 9 (девет)
20 36/19 Ковачевић Јован 4 16     20    
21 38/19 Глигорић Никола 10 20 33 18 81 9 (девет)
22 41/19 Анастасијевић Андрија 10 20 3 15 48 5 (пет)
23 43/19 Савковић Бранко              
24 44/19 Рајић Владимир 10 20 40 23 93 10 (десет)
25 45/19 Марковић Марко 10 20 40 21 91 10 (десет)
26 46/19 Радосављевић Никола 10 13 0 20 43 5 (пет)
27 47/19 Царић Андреа 5 15     20    
28 50/19 Милосављевић Исидора 10 14 24 15 63 7 (седам)

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део

 
положило 13
пало 9
6 ( шест ) 0
7 ( седам ) 4
8 ( осам ) 3
9 ( девет ) 2
10 ( десет ) 4

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.